در حال بارگذاری
بالا
۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۰:۴۵ ۹۵/۰۷/۲۸

و داری بین برگه ها و جوهر گریه میکنی
(احساس بدبختی و سردرگمی میکنه متی به خاطر همه ی اون چیزایی که گفته شد راجع بهش مثل اعتیاد و...)


[Chorus]
Everything is blue
همه چیز آبیه

His pills, his hands, his jeans
قرصاش، دستاش، شلوار جیناش

And now I’m covered in the colors
و من توی رنگ ها پوشونده شدم

Pull apart at the seams
از ریشه از هم دریده میشم

And it's blue
و این آبیه

And it's blue
و این آبیه

و داری بین برگه ها و جوهر گریه میکنی (احساس بدبختی و سردرگمی میکنه متی به خاطر همه ی اون چیزایی که گفته شد راجع بهش مثل اعتیاد و...) [Chorus] Everything is blue همه چیز آبیه His pills, his hands, his jeans قرصاش، دستاش، شلوار جیناش And now I’m covered in the colors و من توی رنگ ها پوشونده شدم Pull apart at the seams از ریشه از هم دریده میشم And it's blue و این آبیه And it's blue و این آبیه