در حال بارگذاری
بالا
۸ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۰:۰۹ ۹۶/۰۵/۲۲
خـــدایـــا مــــیـــشـــه ســرمـــو بـــذارمـــ رو پـــاهات؟
چـــشــامــوبــبــنــدمـــ...
تـــو دســــت بــــکشـــے رو موهام...
مــــن ارومــــ  بــــخـــوابـــمـــ؟
فـــقــط خــــدا 
یه چے بـــگــمـــ  تــا خوابــمـــ نـــبـــرده
دیـــگـــہ
 بــیــدارمـــ نـــکــن
 دیــــگـــہ طـــا قــــت نـــدارمــــ
 خـــیـــلـــے خـــســـتـــمــــ

خـــدایـــا مــــیـــشـــه ســرمـــو بـــذارمـــ رو پـــاهات؟ چـــشــامــوبــبــنــدمـــ... تـــو دســــت بــــکشـــے رو موهام... مــــن ارومــــ بــــخـــوابـــمـــ؟ فـــقــط خــــدا یه چے بـــگــمـــ تــا خوابــمـــ نـــبـــرده دیـــگـــہ بــیــدارمـــ نـــکــن دیــــگـــہ طـــا قــــت نـــدارمــــ خـــیـــلـــے خـــســـتـــمــــ

۲۰:۱۰ ۹۶/۰۵/۲۲
☑✔☑
۲۰:۱۰ ۹۶/۰۵/۲۲
تو چرا دِپی؟
۲۰:۱۱ ۹۶/۰۵/۲۲
چـیــز مــهــمــے نــیــس
۲۰:۱۱ ۹۶/۰۵/۲۲
خو بگوببینم این چیزی که مهم نیست چیه که ناراحتت کرده
۲۰:۱۳ ۹۶/۰۵/۲۲
بــیــخــے
۲۰:۱۷ ۹۶/۰۵/۲۲
بگو به تو ربطی نداره ولی نگو بیخی
۲۰:۱۸ ۹۶/۰۵/۲۲
بــرو بــاو حــوصــلہ نــدارمـــ
۲۰:۱۹ ۹۶/۰۵/۲۲
هخخخخ چرا اخه حوصله نداری
۲۰:۲۱ ۹۶/۰۵/۲۲
مــیــشــہ ایـنــقدر ســـئوال نـپـرسـے
۲۰:۴۹ ۹۶/۰۵/۲۲
چشم ببخشید اخه اعصابم خورد میشه میبینم کسی ناراحته
۲۰:۵۲ ۹۶/۰۵/۲۲
:/با منی