در حال بارگذاری
بالا
۴۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۵:۰۴ ۹۵/۰۹/۱۲

۱۶:۱۳ ۹۵/۰۹/۱۲
اوه مای گاد سلام جالبه
۱۶:۱۴ ۹۵/۰۹/۱۲
پرده از رخسار بردار ای تجلّی گاه نور تا ببینم آفتاب از آسمان افتاده است ای چراغ پُر فروغ کهکشان؛ تعجیل کن سایه ی ظلم و سیاهی در جهان افتاده است....سلام عصربارانی شمابخیر
۱۶:۱۶ ۹۵/۰۹/۱۲
سلام سیمین خانم ممنون
۱۶:۱۷ ۹۵/۰۹/۱۲
سلام فانوس خانم ممنون بارون تون مبارک
۱۶:۲۱ ۹۵/۰۹/۱۲
ممنون خداروشکردیروزتاالان داره میباره
۱۶:۲۶ ۹۵/۰۹/۱۲
خدارو شکر