در حال بارگذاری
بالا
۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۱:۱۹ ۹۶/۰۹/۱۷
مهربانی ‌و مراعات حال‌بقیه هردوش از نشانه‌ها
و علامت قدرت درونی توست! سعی کن که
عقاید دیگران‌را در کنار عقاید خودت بپذیر و به
یاد داشته باش‌که «تسلط بر خودت» می‌تونه‌که
قطعاً بزرگترین پیروزی تو باشـــه

مهربانی ‌و مراعات حال‌بقیه هردوش از نشانه‌ها و علامت قدرت درونی توست! سعی کن که عقاید دیگران‌را در کنار عقاید خودت بپذیر و به یاد داشته باش‌که «تسلط بر خودت» می‌تونه‌که قطعاً بزرگترین پیروزی تو باشـــه