در حال بارگذاری
بالا
۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۴:۴۰ ۹۶/۰۷/۲۱

مرا ببخش اگر نتوانستم
بیشتر از این برایت
جوان بمانم
تقصیر روزگار بود  ...
روزهای نیامدنت را
روی دیوار
صورتم خط می کشید  ...

مرا ببخش اگر نتوانستم بیشتر از این برایت جوان بمانم تقصیر روزگار بود ... روزهای نیامدنت را روی دیوار صورتم خط می کشید ...

۱۵:۱۹ ۹۶/۰۷/۲۱
نبخشمت چکار میکنی ؟؟؟؟
۱۶:۵۶ ۹۶/۰۷/۲۱
هیییییییییییچچچچچچ، ;-)
۱۶:۵۸ ۹۶/۰۷/۲۱
کوفت
۱۷:۰۱ ۹۶/۰۷/۲۱
چته؟سوال پرسیدی جواب دادم