در حال بارگذاری
بالا
۲۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۰:۰۸ ۹۶/۰۲/۱
به كسانی كه عشق میورزید نیكی كنید..چون بعد از مرگ اشتیاق وصال تحمل ناکردنی است...

به كسانی كه عشق میورزید نیكی كنید..چون بعد از مرگ اشتیاق وصال تحمل ناکردنی است...

۰۲:۰۸ ۹۶/۰۲/۲
شب هم مثل صبح وعصرزیباست.. شب یعنی عشق و عشق یعنی سلامتی شما و سلامتی شمایعنی قشنگی این دنیا و من در این شب زیبا دنیایی قشنگ وشبی زیبا برایتان آرزو دارم.. شب بخیر
۱۴:۲۴ ۹۶/۰۲/۹
احسنت...
۱۸:۳۶ ۹۶/۰۲/۹
اهلآ اخی ..احسن الله لک @hadi.kh800
۱۹:۰۰ ۹۶/۰۲/۹
شکرا اختی الطیبه ... انتم من المحسنین @jklhgfdsaz