در حال بارگذاری
بالا
۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۷:۰۵ ۹۶/۰۲/۳۰
چنـد گــویی 

قصــه ایــوب و صبـــر او؟

بــس است!

بیـش از ایــن 

مـا صبــر نتوانیم،

آن ایـــوب بـــود!

چنـد گــویی قصــه ایــوب و صبـــر او؟ بــس است! بیـش از ایــن مـا صبــر نتوانیم، آن ایـــوب بـــود!