در حال بارگذاری
بالا
۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۳:۱۶ ۹۶/۰۸/۲۳
شرت :/ همین مونده بود خخخ

شرت :/ همین مونده بود خخخ

۲۳:۲۰ ۹۶/۰۸/۲۳
خو چرا مگ چشه این معلم
۲۳:۲۰ ۹۶/۰۸/۲۳
چادریه؟
۲۳:۲۱ ۹۶/۰۸/۲۳
گندس هههه
۲۳:۲۲ ۹۶/۰۸/۲۳
بابا کله کتابو کپی گرفتم نمیدونم چجوری نمره داده شدم۱۲میفهمی؟؟؟؟؟۱۲کلی،گریه کردم
۲۳:۲۲ ۹۶/۰۸/۲۳
یعنی چی؟
۲۳:۲۳ ۹۶/۰۸/۲۳
ارع ولی چ ربطی داره چادری باشه یا ن
۲۳:۲۳ ۹۶/۰۸/۲۳
ب مدیرتون گفتی؟
۲۳:۲۳ ۹۶/۰۸/۲۳
امیر بازم عکس فرستادم بدجور گیردادی ب اینااااا حسابتومیرسماااا
۲۳:۲۵ ۹۶/۰۸/۲۳
هیچجوره نمیتونیم عوضش کنیم هرمعلمی رو نمیخواستیم اعتراض میکردیم عوض میکردن ولی اینو نمیتونیم
۲۳:۲۵ ۹۶/۰۸/۲۳
سایه
۲۳:۲۵ ۹۶/۰۸/۲۳
اینا رو بگو بش ك درست نوشتی قانع نشد شمارش بفرس:/
۲۳:۲۵ ۹۶/۰۸/۲۳
دیگه مهم نیس واسم درسشو چندمیگیرم ب کم گرفتم گرفتم ب کیفم :/
۲۳:۲۶ ۹۶/۰۸/۲۳
خودم میگا..ش
۲۳:۲۶ ۹۶/۰۸/۲۳
هههه جون كیف