در حال بارگذاری
بالا
۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۱:۴۸ ۹۶/۱۰/۲۴
   ┄┄┄┄┅━✵✵━┅┄┄┄┄
دلش خون میشد وقتی اشک هایم را میدید...!
من هم بخاطرش چشمه یِ اشکهایم را خشک کردم....
حال کجاست ببیند،حلقه یِ اشک در چشمانم را،که بی رحمانه میبرد سویِ چشمانم را...!!!
 ┄┄┄┄┅━✵✵━┅┄┄┄┄

   ┄┄┄┄┅━✵✵━┅┄┄┄┄ دلش خون میشد وقتی اشک هایم را میدید...! من هم بخاطرش چشمه یِ اشکهایم را خشک کردم.... حال کجاست ببیند،حلقه یِ اشک در چشمانم را،که بی رحمانه میبرد سویِ چشمانم را...!!!  ┄┄┄┄┅━✵✵━┅┄┄┄┄