در حال بارگذاری
بالا
۰ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۶:۲۸ ۹۶/۰۵/۲۲
✨بہ خدا ڪہ وصل شوے
آرامش وجودت را فرا مےگیرد

✨نہ بہ ‌راحتے مے‌رنجے،
و نہ بہ ‌آسانے مے‌رنجانے

✨بہ خدا ڪہ وصل شوے آرامش وجودت را فرا مےگیرد ✨نہ بہ ‌راحتے مے‌رنجے، و نہ بہ ‌آسانے مے‌رنجانے

۱۷:۰۰ ۹۶/۰۵/۲۲
سلام عصر بخیر