در حال بارگذاری
بالا
۴ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۲:۰۲ ۹۶/۰۷/۲۱
وقتی سکوت می کنی
انگار
در یک میدان جنگ
چشم باز کرده ام
و نمی دانم
تنها کشته ی جنگ هستم
یا تنها بازمانده ی آن
...

وقتی سکوت می کنی انگار در یک میدان جنگ چشم باز کرده ام و نمی دانم تنها کشته ی جنگ هستم یا تنها بازمانده ی آن ...