در حال بارگذاری
بالا
۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۱:۱۰ ۹۶/۰۹/۱۷
ابراهام لینکلن شانزدهمین رئیس جمهور آمریکـا
در نامه خطاب به معلم پسرش نوشت که
در مدرسه به او بیاموز شکست خوردن خیلی از
فریب‌و کلک شرافتمندانه‌تر است و بیاموز که به
عقاید خود همیشــه «ایمان داشته باشد»

ابراهام لینکلن شانزدهمین رئیس جمهور آمریکـا در نامه خطاب به معلم پسرش نوشت که در مدرسه به او بیاموز شکست خوردن خیلی از فریب‌و کلک شرافتمندانه‌تر است و بیاموز که به عقاید خود همیشــه «ایمان داشته باشد»