در حال بارگذاری
بالا
۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۹:۵۳ ۹۶/۱۰/۲۴

خدایا
پناهم باش تامظلوم روزگارنباشم
یاورم باش تامحتاج روزگارنباشم 
همدمم باش تاتنهای روزگارنباشم
رهایم مكن تااسیردست روزگارنباشم
وخدایم باش تابنده این روزگارنباشم

خدایا پناهم باش تامظلوم روزگارنباشم یاورم باش تامحتاج روزگارنباشم همدمم باش تاتنهای روزگارنباشم رهایم مكن تااسیردست روزگارنباشم وخدایم باش تابنده این روزگارنباشم

۱۹:۵۵ ۹۶/۱۰/۲۴
عالی ... الهی آمین
۱۹:۵۹ ۹۶/۱۰/۲۴
الهی آمین
۲۰:۲۱ ۹۶/۱۰/۲۴
الهی آمین
۲۰:۳۹ ۹۶/۱۰/۲۴
سپاسگزارم دوستانم