در حال بارگذاری
بالا
۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۱:۲۱ ۹۶/۰۹/۱۶
اگركسى را گرامى بدارى، درحقیقت خودت راگرامى داشته اى وحیثیت خویش را با آن آراسته اى. بنابراین،به خاطر خوبى و احترامى كه به خودت كرده اى، ازدیگرى انتظار سپاسگزارى نداشته باش.
امام علی ع

اگركسى را گرامى بدارى، درحقیقت خودت راگرامى داشته اى وحیثیت خویش را با آن آراسته اى. بنابراین،به خاطر خوبى و احترامى كه به خودت كرده اى، ازدیگرى انتظار سپاسگزارى نداشته باش. امام علی ع

۲۱:۳۶ ۹۶/۰۹/۱۶
سلام شب خوش
۲۲:۱۰ ۹۶/۰۹/۱۶
سلام علیکم علی اقا شب شماهم خوش