در حال بارگذاری
بالا
۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۱:۵۱ ۹۶/۱۰/۲۴
عاشق اگر می‌شوید عاشق‌رفتار انسان‌ها
نشوید. آدم‌ها گاهی حالشان خوب
است گاهی‌بد رفتارشان متاثر از حالشان
است عاشقِ افکار آدم‌ها شوید، که افکار
در بدترین حالت نیز تغییر نمی‌کنند

عاشق اگر می‌شوید عاشق‌رفتار انسان‌ها نشوید. آدم‌ها گاهی حالشان خوب است گاهی‌بد رفتارشان متاثر از حالشان است عاشقِ افکار آدم‌ها شوید، که افکار در بدترین حالت نیز تغییر نمی‌کنند

۱۸:۴۹ ۹۶/۱۰/۲۴
هوم