در حال بارگذاری
بالا
۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۹:۳۷ ۹۵/۰۷/۲۸
اولین بار که کم میاری؛
-گریه میکنی!
دومین بار؛
-به رفیقت میگی!
سومین بار؛
-همه میدونن چه مرگته!
چهارمین بار؛
-سعی میکنی خودت حل کنی!
پنجمین بار؛
-میفهمی هیچ احدی مشکلتو حل نمیکنه!
ششمین بار؛
-میریزی تو خودت!
هفتمین بار؛
رو میاری به سیگار!
هشتمین بار؛
-روانی میشی!
نهمین بار؛
-بی احساس میشی!
آخرین بار؛
دیگه هیچی برات مهم نیست , فقط میخندی :)

اولین بار که کم میاری؛ -گریه میکنی! دومین بار؛ -به رفیقت میگی! سومین بار؛ -همه میدونن چه مرگته! چهارمین بار؛ -سعی میکنی خودت حل کنی! پنجمین بار؛ -میفهمی هیچ احدی مشکلتو حل نمیکنه! ششمین بار؛ -میریزی تو خودت! هفتمین بار؛ رو میاری به سیگار! هشتمین بار؛ -روانی میشی! نهمین بار؛ -بی احساس میشی! آخرین بار؛ دیگه هیچی برات مهم نیست , فقط میخندی :)

۱۹:۳۸ ۹۵/۰۷/۲۸
like:l
۱۹:۴۰ ۹۵/۰۷/۲۸
لایک. . .
۱۹:۴۲ ۹۵/۰۷/۲۸
ممنوون نیلوفر جون
۱۹:۴۳ ۹۵/۰۷/۲۸
ممنوونتم حسین اقا
۱۹:۴۳ ۹۵/۰۷/۲۸
منم اخرین بار...خندیدم خخخخ
۱۹:۴۵ ۹۵/۰۷/۲۸
منم ب اخرش رسیدم:))
۲۰:۰۴ ۹۵/۰۷/۲۸
به جز سىگار همشونو تا تهش رفتم :-\
۲۰:۰۵ ۹۵/۰۷/۲۸
پس کارت درست
۲۰:۰۷ ۹۵/۰۷/۲۸
اووووففففف عالی... دقیقــــا
۲۰:۰۸ ۹۵/۰۷/۲۸
اووووووف فدای مرمرم
۲۰:۰۹ ۹۵/۰۷/۲۸
نوکرتم آبجى nasim ;)
۲۰:۱۴ ۹۵/۰۷/۲۸
چاکریم
۲۰:۲۰ ۹۵/۰۷/۲۸
مخلصتم
۲۱:۱۴ ۹۵/۰۷/۲۸
لاااااایک ...ولی سیگار رو حذف کنی بهتره