در حال بارگذاری
بالا
۰ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۳:۴۱ ۹۶/۱۱/۲۵
┄┄┄┅━❅❅━┅┄┄┄
•┇دل #ببند
•┇دق ڪنـ بمیر
•┇تو یهـ #احمقیـ
•┇ڪهـ هنوز نفهمیدیـ
•┇آدما چقد #ڪثیفنـ
┄┄┄┅━❅❅━┅┄┄┄

┄┄┄┅━❅❅━┅┄┄┄ •┇دل #ببند •┇دق ڪنـ بمیر •┇تو یهـ #احمقیـ •┇ڪهـ هنوز نفهمیدیـ •┇آدما چقد #ڪثیفنـ ┄┄┄┅━❅❅━┅┄┄┄