در حال بارگذاری
بالا
۱۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۸:۲۶ ۹۶/۰۲/۱
بدجور مریض شدم رفتم دکتر....دکترگفت دوتا راه بیشتر نداری.....یاIcuیاIsee you

بدجور مریض شدم رفتم دکتر....دکترگفت دوتا راه بیشتر نداری.....یاIcuیاIsee you

۱۸:۲۸ ۹۶/۰۲/۱
عه ...
۱۸:۳۰ ۹۶/۰۲/۱
....
۱۸:۵۵ ۹۶/۰۲/۱
ترجیحا I see you :)
۱۹:۵۳ ۹۶/۰۲/۱
باشه بیا من و ببین میدونم دلت برام تنگ شده
۱۳:۳۹ ۹۶/۰۲/۲
نچ گزینه دوم بهتره
۱۴:۵۳ ۹۶/۰۲/۲
i see you گزینه دومه عجقیم جان
۱۴:۵۴ ۹۶/۰۲/۲
....هعییییییی
۱۴:۵۵ ۹۶/۰۲/۲
الهی قربونت برم آه نکش داغون میشم -_-
۱۴:۵۶ ۹۶/۰۲/۲
خدانکنه نفسی
۱۴:۵۶ ۹۶/۰۲/۲
آبجی دقت کردی؟؟؟؟
۱۴:۵۷ ۹۶/۰۲/۲
چیو!؟ 0_0
۱۴:۵۷ ۹۶/۰۲/۲
یه ماه مونده؟
۱۴:۵۷ ۹۶/۰۲/۲
به چی!؟ 0_0
۱۴:۵۸ ۹۶/۰۲/۲
هیچی هیچی