در حال بارگذاری
بالا
۵۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۳:۱۴ ۹۵/۰۹/۱۲
تصمیم گرفتم تا ظهر توی رختخواب بمانم. شاید تا آن موقع نصف آدم های دنیا بمیرند و مجبور باشم فقط نصف دیگرشان را تحمل کنم.

#چارلز_یوکوفسکی

تصمیم گرفتم تا ظهر توی رختخواب بمانم. شاید تا آن موقع نصف آدم های دنیا بمیرند و مجبور باشم فقط نصف دیگرشان را تحمل کنم. #چارلز_یوکوفسکی

۱۱:۱۰ ۹۶/۰۲/۱۴
سلام
۰۰:۱۳ ۹۶/۰۲/۱۵
بله ممنون شما خوبید
۰۵:۳۹ ۹۶/۰۲/۲۵