در حال بارگذاری
بالا
۵ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۹:۳۷ ۹۶/۰۲/۳۰
B Bx umdin Brun bfrmiid#!

B Bx umdin Brun bfrmiid#!

۲۲:۱۲ ۹۶/۰۲/۳۰
@roya.sd
۲۲:۱۳ ۹۶/۰۲/۳۰
شما با خانم بنده مشکلی داری؟ بهش فوش میدی مشکل داری بیا حل کنیم
۲۲:۱۴ ۹۶/۰۲/۳۰
واسه چی فوش میدی بیا مشکلو حل کنیم زیاد فوش بدی بهش کلمو ..... کنی دیگه بقیش دست خودم نیست
۲۲:۱۴ ۹۶/۰۲/۳۰
واسه چی فوش میدی بیا مشکلو حل کنیم زیاد فوش بدی بهش کلمو ..... کنی دیگه بقیش دست خودم نیست
۲۲:۱۴ ۹۶/۰۲/۳۰
شما با خانم بنده مشکلی داری؟ بهش فوش میدی مشکل داری بیا حل کنیم