در حال بارگذاری
بالا
۱۴ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۹:۴۶ ۹۵/۰۷/۲۸
اسیاب دستی

اسیاب دستی

۱۹:۵۰ ۹۵/۰۷/۲۸
سلام بهش دستاس هم میگن@tasheea
۱۹:۵۳ ۹۵/۰۷/۲۸
ما هم میگیم آس
۱۹:۵۵ ۹۵/۰۷/۲۸
سلام علیک بله هرجایی به زبان خودشون اسمی دارند ما بهش میگیم (((دسر)))
۰۹:۳۰ ۹۵/۰۷/۲۹
ما بشش می گوییم دسر(DASARR) یک دانه اش هم به گوشه ی خانه داریم، ،، بلام دیگر هیچ استفاده اش نمی باشد ،،،، خیلی سنگین می باشد مه نمی دانم زنای او وختا چجور اینه می چرخانده اند چجور گندماشان با ای آرد می کرده اند ،،، دلم به حال مامانم می سوزد وختی به دسرش چشمم می شود ،،، همی
۰۹:۳۹ ۹۵/۰۷/۲۹
سلام پس اسم ((دسر))را هر دوتامون بلدیم (((دسر))))
۲۱:۰۶ ۹۵/۰۷/۳۰
سلام
۲۱:۰۶ ۹۵/۰۷/۳۰
اگر میشه من هم دنبال کنید