در حال بارگذاری
بالا
۱۵۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۵:۱۷ ۹۵/۱۲/۲
#خبرفوری
سمینار "سال جدید: هدف گذاری کوانتومی و برنامه ریزی"
جمعه 20 اسفندماه 1395 | تهران
با دکتر احمد حلت

#خبرفوری سمینار "سال جدید: هدف گذاری کوانتومی و برنامه ریزی" جمعه 20 اسفندماه 1395 | تهران با دکتر احمد حلت