در حال بارگذاری
بالا
۱۸۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۴:۵۹ ۹۴/۱۲/۵
"خدای جبهه های جنگ و دفاع مقدس، همان خدای عرصه اقتصاد و سیاست هم هست." این جمله زیبا اما بدیهی را در رقابت های انتخاباتی چهارسال قبل، از #آیت_الله_مصباح شنیدم که تیتر هفته نامه 9 دی هم شد. نوشتم "این جمله بدیهی" چون واقعا بدیهی است اما مشغله ها و درگیری ها و هواهای نفسانی، ما را از همین بدیهیات غافل کرده و گاهی، تلنگر و توجهی که از طرف یک فقیه، فیلسوف و سیاستمدار مثل آیت الله مصباح برای غافلی مثل من ایجاد میشود، در دل می نشیند.

"خدای جبهه های جنگ و دفاع مقدس، همان خدای عرصه اقتصاد و سیاست هم هست." این جمله زیبا اما بدیهی را در رقابت های انتخاباتی چهارسال قبل، از #آیت_الله_مصباح شنیدم که تیتر هفته نامه 9 دی هم شد. نوشتم "این جمله بدیهی" چون واقعا بدیهی است اما مشغله ها و درگیری ها و هواهای نفسانی، ما را از همین بدیهیات غافل کرده و گاهی، تلنگر و توجهی که از طرف یک فقیه، فیلسوف و سیاستمدار مثل آیت الله مصباح برای غافلی مثل من ایجاد میشود، در دل می نشیند.