در حال بارگذاری
بالا
۱۴ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۴:۰۸ ۹۶/۰۷/۲۱
با داش مصی اومده بودیم کوهنوردی.البته با موتور خخخخخخ

با داش مصی اومده بودیم کوهنوردی.البته با موتور خخخخخخ

۱۴:۰۹ ۹۶/۰۷/۲۱
کوفتتون شه اه
۱۴:۱۰ ۹۶/۰۷/۲۱
خخخخخ چرا
۱۴:۱۰ ۹۶/۰۷/۲۱
ژستت تو حلقم کدومتونین
۱۴:۱۰ ۹۶/۰۷/۲۱
اره داشتم به افق نگاه میکردم مصی ازم عکس گرفت
۱۴:۱۱ ۹۶/۰۷/۲۱
منم دیه
۱۴:۱۲ ۹۶/۰۷/۲۱
سلام برسون خخخ
۱۴:۱۲ ۹۶/۰۷/۲۱
کی رفتین؟
۱۴:۱۳ ۹۶/۰۷/۲۱
زنگ میخواست بزنه زد؟
۱۴:۱۴ ۹۶/۰۷/۲۱
باشه .امروز صبح رفتیم.به کی میخاست بزنگه
۱۴:۱۶ ۹۶/۰۷/۲۱
نمیدونم
۱۴:۱۶ ۹۶/۰۷/۲۱
من صب داشتم باش میحرفیدم گفت خواب مونده نیومده که
۱۴:۱۷ ۹۶/۰۷/۲۱
با یه دختره صحبت میکرد که .نمیدونم کی بود
۱۴:۱۸ ۹۶/۰۷/۲۱
اولش خواب موندیم .بعدش رفتیم خخخخ
۱۴:۲۲ ۹۶/۰۷/۲۱
خب پس حله