در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۹ بازدید
  تصویری زیبا از اف 22
 • ۱۹ بازدید
  یک تصویر زیبا از پشت جنگنده F-22 رپتور
 • ۱۷ بازدید
  شناور Type 813 spy ship
 • ۱۸ بازدید
  کشف بقایای جنگنده "P-40" در صحرای مصر، پس از 70 و اندی سال
 • ۲۰ بازدید
  سوخو30 اس ام
 • ۳۲ بازدید
  جنگنده F-15SA
 • ۱۸ بازدید
  آزادی حلب
 • ۲۴ بازدید
  با آغاز فصل سرما.مجاهدین بجمع آوری چوب برای استقبال ازسرما مشغولندچون اینجا(سوریه)خبری ازنفت وگازنیست

متن رسانه تکفیری

همین سوریه روزگاری وصعیتش خیلی خوب بود.امان ازکفران نعمت‼️
 • ۳۹ بازدید
  عکسی از نحوه قرار گیری
 چتر ترمز یا درگ شوت در جنگنده سوخو 25 روسی
 • ۳۰ بازدید
  یه تصویر زیبا از ایجکت خلبان
 • ۲۹ بازدید