در حال بارگذاری
بالا
 • ۵۱ بازدید
  ۱۸:۱۵ ۹۵/۰۷/۱۴
  و ضمناََ چوخ گوزل سوز یازیبسان...وضمناََ دخیل لَریمیز دَه وای ،اوزوموز گویمیشیخ...
  ۱۸:۱۰ ۹۵/۰۷/۱۴
  مثلا اوز عالَمیندَه آغیر جملَه یازیبسان؟؟؟؟
  ۰۲:۳۹ ۹۵/۰۷/۱۱
  عالی...لاااایکککک