در حال بارگذاری
بالا
 • ۲۵۷ بازدید
  ۱۶:۵۶ ۹۶/۰۲/۱۷
  . .: . .: آدرس شبکه های مجازی عکس نوشته های گروه ثارلله:
  ۰۹:۱۱ ۹۵/۱۰/۲۷
  سلام علیکم . دوستان را دعوت میکنم
  ۱۹:۱۸ ۹۵/۰۴/۲۲
  از صفحه سردار دیدن کنید
 • ۲۰۰ بازدید
  ۰۴:۰۲ ۹۴/۰۹/۲۸
  ﻻﻳﻚ
  ۲۱:۵۸ ۹۴/۰۷/۶
  khkhkh
  ۱۷:۲۹ ۹۴/۰۵/۱۹
  وای تازه آقای یوسفی رو تو عکس شناختم .خیلی عکس جالبیه
 • ۱۹۰ بازدید
  ۱۵:۰۱ ۹۴/۰۵/۱۷
  با لبخاند همراه شوید
 • ۲۰۳ بازدید
  اعجوبه های ۹۴
  ۲۱:۰۲ ۹۵/۰۵/۷
  باعث افتخاری
  ۱۹:۱۳ ۹۴/۰۶/۱۵
  سلام اقای میرزایی من خیلی بهت ارادت دارم امیدوارم سلام منو پذیرا باشین
 • ۱۹۲ بازدید
  ۲۲:۰۸ ۹۴/۰۷/۱۳
  اگر بهتر از آقا عادل نباشین کمترم نیستین
  ۱۲:۴۵ ۹۴/۰۵/۱۶
  سلام آقا مزدک گزارشاتون عالیه
  ۱۴:۲۱ ۹۴/۰۵/۱۱
  مزدک جان خیلی دوست دارم خیلی باحالی
 • ۲۲۹ بازدید
  ۰۲:۴۱ ۹۴/۰۴/۲۷
  لایک
  ۱۵:۰۰ ۹۴/۰۴/۲۶
  میشه به سایت ما هم بیاین و صفحه ایجاد کنین؟!
 • ۲۲۰ بازدید
  ۰۲:۰۷ ۹۴/۰۵/۴
  خب معلومه بازی بارسلوناست
  ۱۶:۵۹ ۹۴/۰۴/۱۷
  عزیزای دل به پیج من سر بزنید و توی چالش -اسم کتاب- شرکت کنید.
  عالی
 • ۲۲۵ بازدید
  ۰۱:۱۶ ۹۴/۰۵/۱۰
  ﺩاﺩاﺵ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻴﮕﻴﺮﻱ ﻭاﺳﻪ ﻫﺮ ﮔﺰاﺭﺵ
 • ۲۲۳ بازدید
  دوستان عزیزم به من اطلاع دادند که اعجوبه های سال نود و چهار در راهه..پس حسابی خودتونو آماده کنید
  ۱۰:۴۰ ۹۴/۰۴/۱۲
  سلام، دوستان لنزوری عزیز ، هر تصویر بیحجاب یا تحریك امیزی كه میذارید با هر بار مشاهده ى كسی از اون عكس ،یك گناه برای شما نوشته میشه و اگه اونها هم اشتراك گذاری كنن به تعداد اون نفرات كه میبیننش اضافه میشه به گناهتون، یعنی یك عكس هزاران گناه، مراقب باشید.
  ۱۵:۰۳ ۹۴/۰۴/۱۰
  صفحه سرزمین دانایی را دنبال کنید و از تصاویر جذاب و دیدنی دیدن فرمایید @sarzaminedanaie
  ۱۶:۴۸ ۹۴/۰۴/۵
  سلام دوست گرامی ؛برای تشکر از سروقامتان تیم ملی والیبال کشورمون دوتا عکس در آلبوم ورزشی قرار میدم که خودم ساختم . هر کدوم رو که پسندیدی حتما حتما بزار تو آلبومت پویش لنزوری تشکر از سروقامتان تیم ملی والیبال #سروقامتان @ali73
 • ۱۴۵ بازدید
  ویژه برنامه های ماه رمضان در مورد فوتبال
  ۱۵:۰۳ ۹۴/۰۴/۱۰
  صفحه سرزمین دانایی را دنبال کنید و از تصاویر جذاب و دیدنی دیدن فرمایید @sarzaminedanaie
  ۱۲:۳۵ ۹۴/۰۳/۲۹
  ساعت چند پخش میشه؟؟
  ۱۰:۴۹ ۹۴/۰۳/۲۸
  ازکی پخش میشه؟
 • ۱۹۰ بازدید
  بهرام شفیع
  ۱۳:۴۰ ۹۵/۰۹/۲۹
  استقلال یا آبی؟؟؟سرمه ای هستش از نوع ابی کاربنی یکمم ابی نیلی خخخخخخ
  ۰۰:۳۰ ۹۵/۰۳/۱۶
  @0sedna0 دختره دیگه.زیاد جدی نگیر مزدک
  ۱۸:۲۵ ۹۴/۰۴/۱
  استقلالی یا آبی؟؟؟؟؟
 • ۱۹۷ بازدید
  ۰۰:۳۱ ۹۵/۰۳/۱۶
  @Hm69 @MAHDI_CR7 @armin263 @ali.seyfi @madei @sajjadii @MiS.DeHnO دنبالین
  ۰۰:۳۱ ۹۵/۰۳/۱۶
  @madei دنبالی
  ۰۰:۳۱ ۹۵/۰۳/۱۶
  @sajjadii دنبالی
 • ۲۶۶ بازدید
  ۰۰:۳۲ ۹۵/۰۳/۱۶
  @bongos @mahdipashazadeh @alibaboli011 @paria7 @elaheh122 @nsarin2 @rasool5008 @paarham @mohse.shamloo13 دنبالین
  ۰۹:۴۵ ۹۴/۰۴/۱۳
  عکس مربوط به چه سالی هست؟
  ۱۷:۱۳ ۹۴/۰۳/۷
  بـــســـم الـــلـــه الـــرحـــمـــن الـــرحـــیـــمـــ و ایـــن آغـــاز انـــســـان بـــود... از بـــهـــشـــت کـــه بـــیـــرون آمـــد، دارایـــی اش یـــک ســـیـــب بـــود. ســـیـــبـــی کـــه بـــه وســـوســـه آن را چـــیـــده بـــود. و مـــکـــافـــات ایـــن وســـوســـه هـــبـــوط بـــود. فـــرشـــتـــه هـــا گـــفـــتـــنـــد: تـــو بـــی بـــهـــشـــت مـــی مـــیـــریـــ. زمـــیـــن جـــای تـــو نـــیـــســـتـــ. زمـــیـــن هـــمـــه ظـــلـــم اســـت و فـــســـاد. انـــســـان گـــفـــتـــ: امـــا مـــن بـــه خـــود ظـــلـــم کـــرده امـــ. زمـــیـــن تـــاوان ظـــلـــم مـــن اســـتـــ. اگـــر خـــدا چـــنـــیـــن مـــی خـــواهـــد، پـــس زمـــیـــن از بـــهـــشـــت بـــهـــتـــر اســـتـــ. خـــدا فـــرمـــود: بـــرو و بـــدان جـــاده ای کـــه تـــو را دوبـــاره بـــه بـــهـــشـــت مـــی رســـانـــد از زمـــیـــن مـــی گـــذرد، زمـــیـــنـــی آکـــنـــده از شـــر و خـــیـــر، آکـــنـــده از حـــق و  از بـــاطـــلـــ، از خـــطـــا و صـــوابـــ، و اگـــر خـــیـــر و حـــق و صـــواب پـــیـــروز شـــد تـــو بـــاز خـــواهـــی گـــشـــت وگـــرنـــهـــ... و فـــرشـــتـــه هـــا هـــمـــه گـــریـــســـتـــنـــد. امـــا انـــســـان نـــرفـــتـــ. انـــســـان نـــمـــی تـــوانـــســـت بـــرود. انـــســـان بـــر درگـــاه بـــهـــشـــت وامـــانـــده بـــود. مـــی تـــرســـیـــد و مـــردد بـــود. و آن وقـــت خـــدا چـــیـــزی بـــه انـــســـان داد. چـــیـــزی کـــه هـــســـتـــی را مـــبـــهـــوت کـــرد و کـــائنـــات را بـــه غـــبـــطـــه واداشـــتـــ. انـــســـان دســـت هـــایـــش را گـــشـــود و خـــدا بـــه او اخـــتـــیـــار داد. خـــدا فـــرمـــود: حـــال انـــتـــخـــاب کـــنـــ. زیـــرا کـــه تـــو بـــرای انـــتـــخـــاب کـــردن آفـــریـــده شـــدیـــ. بـــرو و بـــهـــتـــریـــن را بـــرگـــزیـــن کـــه بـــهـــشـــتـــ، پـــاداشـــِ بـــه گـــزیـــدن تـــوســـتـــ. عـــقـــل و دل هـــزاران پـــیـــامـــبـــر نـــیـــز بـــا تـــو خـــواهـــنـــد آمـــد، تـــا تـــو بـــهـــتـــریـــن را بـــرگـــزیـــنـــیـــ. و آنـــگـــاه انـــســـان زمـــیـــن را انـــتـــخـــاب کـــرد. رنـــج و نـــبـــرد و صـــبـــوری را. و ایـــن آغـــاز زنـــدگـــی انـــســـان بـــود.
 • ۲۰۲ بازدید
  ۱۸:۳۳ ۹۴/۰۲/۲۴
  ۲۱:۱۵ ۹۴/۰۲/۲۲
  باسلام خدمت آقای میرزایی ،نتیجه بازی امشب وبایرن و بارسارو چندچند پیش بینی میکنی؟
 • ۲۰۲ بازدید
  ۱۸:۳۳ ۹۴/۰۲/۲۴
 • ۲۱۵ بازدید
  ۲۲:۵۰ ۹۴/۰۳/۲۶
  فقط منچستر
  ۲۱:۲۴ ۹۴/۰۳/۲۶
  فقط رئال و رونالدو
  ۱۰:۵۲ ۹۴/۰۳/۱۸
  just man utd
 • ۱۹۶ بازدید
  ۰۶:۳۹ ۹۴/۰۲/۱۳
  من را دنبال کنىد خبر هاى خوبى در راه است
 • ۱۸۹ بازدید
  ۱۲:۲۲ ۹۴/۰۲/۱۸
  خانواده خاص و عاشقای والیبال دنبال کنن
  ۱۸:۴۶ ۹۴/۰۲/۱۲
  لااااااااااایک
 • ۱۹۳ بازدید
  ۲۱:۲۴ ۹۴/۰۳/۲۶
  فقط رونالدو
  ۱۱:۲۸ ۹۴/۰۲/۹
  بسیار زیبا
  ۲۲:۳۹ ۹۴/۰۲/۶
  یک سربه صفحه من بزنید اگه دوست داشتید دنبالم کنید.باتشکر
 • ۱۹۹ بازدید
  ۲۱:۲۵ ۹۴/۰۳/۲۶
  فقط رئال
  ۰۸:۴۴ ۹۴/۰۲/۲۰
  سوشی از منم پاک شد خخخخخخخ آغا مگه چی گفتم کامنتمو پاک کردین؟؟؟؟
  ۰۸:۳۹ ۹۴/۰۲/۲۰
  سوشی الهی کوفت بگیری با کامنتات مردم از خنده خخخخخخخخخخخ
 • ۲۰۱ بازدید
  MR7
  ۱۸:۰۵ ۹۵/۰۴/۱۱
  just CR7
  ۰۸:۴۷ ۹۴/۱۰/۹
  مسی وتاکتیکاش دیوونه میکنه آدما
  ۱۶:۰۱ ۹۴/۰۴/۲
  مسی و خدا
 • ۲۱۷ بازدید
  نیمار...پاریس انژرمن _بارسلونا
  ۲۱:۲۷ ۹۴/۰۳/۲۶
  گرت بیل صد برابر نیمار بازیش بهتره اینم غیر قابل انکاره
  ۰۸:۴۰ ۹۴/۰۲/۲۰
  خخخخخخخخخخخ
  ۱۵:۵۰ ۹۴/۰۱/۲۷
  خخخخخ
 • ۲۷۰ بازدید
  ۲۳:۲۲ ۹۴/۰۱/۲۶
  ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ "قهرمانی یعنی حتی تصور شکست را از سرت بیرون کنی."  کودکان محک نیز قهرمانان کوچکی هستند که شجاعانه با بیماری سرطان مبارزه می‌کنند و با همراهی تمامی انسان هایی که کمک به کودکان مبتلا به سرطان در مسیر این مبارزه را هرگز از یاد نمی‌برند، امیدوارانه تلاش می‌کنند تا سرطان را ضربه فنی کنند... به امید پیروزی عزیزانمان ♥ ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ
  ۲۳:۳۷ ۹۴/۰۱/۲۴
  . با اجازه ادمین / دوستان پیج قبلی متاسفانه با 23هزار دنبال کننده هک شد / برای حمایت مجدد از ما دنبال کنید مارو / نرم افزار تبلیغات رایگان و نامحدود در وایبر وایبرو Www.vibero.ir
  ۰۱:۵۲ ۹۴/۰۱/۱۸
  دقیقا ...منم با خانم یا آقای p موافقم... آقای میرزایی شما با نیکلاس کیج مو نمیزنید......
 • ۲۰۴ بازدید
  ۲۳:۲۲ ۹۴/۰۱/۲۶
  ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ "قهرمانی یعنی حتی تصور شکست را از سرت بیرون کنی."  کودکان محک نیز قهرمانان کوچکی هستند که شجاعانه با بیماری سرطان مبارزه می‌کنند و با همراهی تمامی انسان هایی که کمک به کودکان مبتلا به سرطان در مسیر این مبارزه را هرگز از یاد نمی‌برند، امیدوارانه تلاش می‌کنند تا سرطان را ضربه فنی کنند... به امید پیروزی عزیزانمان ♥ ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ
  ۲۲:۵۱ ۹۴/۰۱/۱۵
  سلام میشه صفحهخ ما رو دنبال کنید...
  ۲۱:۳۸ ۹۳/۱۲/۲۳
  انداختیش یادم . سرم دردگرفت
 • ۲۶۱ بازدید
  بازی فراموش نشدنی ایران و عراق۲۰۱۵
  ۰۸:۵۰ ۹۴/۱۰/۹
  آقای مزدک واقعا همیشه بهترین بودی وهستی
  ۲۳:۲۲ ۹۴/۰۱/۲۶
  ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ "قهرمانی یعنی حتی تصور شکست را از سرت بیرون کنی."  کودکان محک نیز قهرمانان کوچکی هستند که شجاعانه با بیماری سرطان مبارزه می‌کنند و با همراهی تمامی انسان هایی که کمک به کودکان مبتلا به سرطان در مسیر این مبارزه را هرگز از یاد نمی‌برند، امیدوارانه تلاش می‌کنند تا سرطان را ضربه فنی کنند... به امید پیروزی عزیزانمان ♥ ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ
  ۱۱:۳۲ ۹۴/۰۱/۱۸
  آقای میرزایی نظرتون راجب خداحافظی جواد نکونام چیه؟؟؟
 • ۲۵۰ بازدید
  ۱۳:۴۸ ۹۴/۰۱/۲۳
  خخخخخخ.مادریدو گزارش نکنید!!!!خخخ
  مژده مژده پیج رسمى رئال مادرىد افتتاح شد لطفا با امدن به اىن پبج مارا دل گرم کنید. باتشکر مدیر پیج. "سایت:realmadrid.com"
  ۱۲:۲۳ ۹۳/۱۲/۲۲
  میشه بازی های رئال مادرید رو گزارش نکنید....ممنون میشیم
 • ۱۹۳ بازدید
  iran
  ۰۹:۰۵ ۹۴/۰۲/۲۰
  زیباااااسست.
  ۲۳:۳۸ ۹۴/۰۱/۲۴
  . با اجازه ادمین / دوستان پیج قبلی متاسفانه با 23هزار دنبال کننده هک شد / برای حمایت مجدد از ما دنبال کنید مارو / نرم افزار تبلیغات رایگان و نامحدود در وایبر وایبرو Www.vibero.ir
  ۱۱:۳۴ ۹۴/۰۱/۱۸
  عکس قشنگیه...
 • ۲۵۹ بازدید
  ۰۹:۴۸ ۹۳/۱۲/۲۴
  پرسپولیسی
  مژده مژده پیج رسمى رئال مادرىد افتتاح شد لطفا با امدن به اىن پبج مارا دل گرم کنید. باتشکر مدیر پیج. "سایت:realmadrid.com"
  ۲۱:۱۰ ۹۳/۱۲/۲۲
  سلام. مزدک جان
 • ۲۱۸ بازدید
  یک بازی با غرور
  ۱۴:۳۰ ۹۴/۰۱/۲۶
  یه بازی خوب
  ۱۱:۳۶ ۹۴/۰۱/۱۸
  بازی ایران و آرژانتین یکی از بهترین بازیهایی بود که تا بحال از تیم ملی دیدم...به قول تحلیلگر انگلیسی:آرژانتین بازی را برد ایران دلها را....
  ۱۴:۴۰ ۹۴/۰۱/۱۵
  انصافا اگه بخوایم بگیم مسی گل قشنگی به ما زد.من که بارساییم
 • ۱۸۸ بازدید
  ۲۱:۰۴ ۹۵/۰۵/۷
  صدای عالی. گزارش عالی. خیلی دوستت داریم.
  ۲۲:۲۷ ۹۴/۰۲/۱۵
  خواش میکنم لایک لایک کنین
  ۱۱:۰۴ ۹۳/۱۲/۱۸
  كاش تو كزارشاتون كمتر مشخص باشه طرفدار كدوم تیمیددد
 • ۲۷۳ بازدید
  ۱۸:۰۰ ۹۴/۰۴/۱۴
  @م سلام آقای میرزایی شما ازگزارشگران موردعلاقه من هستید انشاالله همیشه موفق وپیروز باشید
  ۱۲:۳۷ ۹۴/۰۲/۲۰
  سلام..وقت بخیر..آقای.میرزایی
  ۲۲:۴۵ ۹۴/۰۱/۲۰
  گزارشتون عالی هست
 • ۲۱۸ بازدید
  ۱۹:۴۱ ۹۴/۰۱/۱۸
  لایییک... . چقدر جالب میشه... .
  ۰۰:۴۸ ۹۳/۱۲/۲۷
  agha ma koja eltemas konim in agha bazie perspoliso gozaresh nakone ?
  ۰۰:۴۷ ۹۳/۱۲/۲۷
  aghaye khiabani arvahe khake azizat bi khiale gozareshe bazihaye perspolis sho .
 • ۲۱۱ بازدید
  ۱۱:۳۸ ۹۴/۰۱/۱۸
  لایککک
  ۲۱:۳۰ ۹۳/۱۲/۸
  هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها
  ۲۰:۰۴ ۹۳/۱۱/۲۳
  سلام آقای میرزایی شما گزارشگریتون بسیار تکه
 • ۲۵۱ بازدید
  ۰۹:۱۲ ۹۴/۰۲/۲۰
  سلام آقاى میرزایى....گزارشاتون عالى 20...آلبومتون زیبا ودوست داشتنى.
  ۱۱:۵۳ ۹۴/۰۱/۱۸
  آقای میرزایی گزارش بسیار دلپذیری دارید.
  ۲۱:۱۸ ۹۳/۱۲/۲۲
  سلام دوست من
 • ۱۹۴ بازدید
  ۱۲:۳۸ ۹۴/۰۲/۲۰
  موفق باشین...وسلامت
  AZB
  ۱۸:۳۶ ۹۴/۰۱/۳۰
  مزدک دوست داریم
  ۰۴:۳۴ ۹۴/۰۱/۱
  درود گزارشتو دوس دارم