در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۵ بازدید
  گل همین پنج روز و شش باشد
گل نمیکاریم
لااقل گلچین نباشیم
دخترک قصد فروش گل دارد؟
 • ۳۴ بازدید
  گل دو سه روزی فقط مهمان ماست
 • ۷۱ بازدید
  کاش برگردی حاج احمد
کاش دوباره فرماندهی کنی در جبهه ها
برگرد حاج احمد 
چیزی به فردا نمانده
 • ۲۹ بازدید
  تیرانا
"نخست کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و خدا کلمه بود."
 • ۴۹ بازدید
 • ۳۱ بازدید
 • ۶۲ بازدید
  شهید منا
محسن حاجی حسنی کارگر
 • ۲۸ بازدید
  آفتاب می تابد
ولی تو 
رفته ای
 • ۲۸ بازدید
  شهید گمنام سلام
 • ۶۶ بازدید
  مدرنیته و سنت
من در این میانه مانده ام هنوز
 • ۳۱ بازدید
  مهمان یک سحر#گل
#دلتنگی
#طبیعت
 • ۲۸ بازدید
  شروع بی پایان