در حال بارگذاری
بالا
 • ۳۶ بازدید
  ۱۴:۰۹ ۹۵/۱۱/۲۹
  هیچ کاری نمیکنن
 • ۳۳ بازدید
 • ۳۲ بازدید
 • ۳۵ بازدید
  
گـــــــــــــاهی لال مـــــــــــــیشود آدم ....
حـــــــــــــــــرف دارد !
ولــــــــــــــــــــی ....
کـــــــــــــــــلمه نــــــــــــــــدارد ... !!!
گــــــــــــاهی حرفــــــــهای آدم درد دارد
صــــــــــــدا نـــــــــــــــــدارد.
 • ۴۱ بازدید
  بوخدا
 • ۳۱ بازدید
 • ۳۱ بازدید
 • ۲۷ بازدید
 • ۲۷ بازدید
 • ۲۸ بازدید
 • ۲۴ بازدید
  آرام بخوابید سهم شما از این کشور فقط یک تکه کارتن و یک پیاده رو میباشد آن هم تا زمانی که کرکره پایین است.
"دهه فجر مبارک"
  ۲۲:۰۲ ۹۵/۱۲/۱۷
  واقعاانسانیت کجاست
 • ۲۴ بازدید
 • ۲۱ بازدید
  ۱۳:۱۱ ۹۵/۱۱/۲۱
  دقیقاااا
 • ۲۱ بازدید
 • ۲۲ بازدید
 • ۲۳ بازدید
 • ۲۱ بازدید
  ۱۰:۰۷ ۹۵/۱۱/۲۱
  زیر پستم کامنت بذار
 • ۳۸ بازدید
 • ۲۵ بازدید
  ۱۰:۰۳ ۹۵/۱۱/۲۱
  @majid00za یا ابرفرض الان‌میخواستم‌بگم آجی خخخخخخ
  ۱۰:۰۲ ۹۵/۱۱/۲۱
  مرسی مجیدم از شیراز مربی موسیقی 30 سال دارم
  ۱۰:۰۰ ۹۵/۱۱/۲۱
  خوش اومدی اصل بده تا تبلیغت کنم
 • ۲۱ بازدید
 • ۲۱ بازدید
 • ۲۵ بازدید
 • ۲۶ بازدید
 • ۲۳ بازدید
 • ۲۰ بازدید
 • ۲۱ بازدید
 • ۲۳ بازدید
 • ۲۷ بازدید
 • ۲۶ بازدید
  ایـن رسـم روزگـار اسـت
کافیست کمی :

ساده باشی
دوست داشته باشی
بـبـخـشـی

تـا از رویــت رد شـونـد
 • ۲۴ بازدید
  گلوله نمی دانست..تفنــگ نمی دانست..

شکارچی نمیدانست..

پرنده داشت برای جوجه هایش غذا می برد..!

خــدا که می دانست! نمی دانست؟!!