در حال بارگذاری
بالا
 • ۷۵ بازدید
  Gaga leaving recording studio in London 1 year ago.
لیدی گاگا در حال ترک استودیو ضبط موسیقی در لندن، یک سال گذشته.
 • ۱۰۶ بازدید
  لیدی گاگا و خواهرش Lady Gaga, Natali Germanotta (عکس قدیمی)
 • ۶۲ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۷۴ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۸۴ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۱۲۳ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga (عکس تقریبا جدید) روی فنجان نوشته J، اول اسم آلبوم Jouanne لیدی گاگا.
 • ۷۰ بازدید
  لیدی گاگا و ادل Lady Gaga, Adele
 • ۹۸ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۹۶ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۵۶ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۷۹ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۶۰ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۵۲ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۸۷ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۵۷ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۷۲ بازدید
  لیدی گاگا
 • ۶۱ بازدید
  لیدی گاگا (همین امشب) در مراسم فرش قرمز AMAs 2016 --- (تصویر سانسور شده)
 • ۱۲۸ بازدید
  لیدی گاگا (همین امشب) در مراسم فرش قرمز AMAs 2016 --- (تصویر سانسور شده)
 • ۶۱ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۴۹ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۹۲ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۹۳ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۴۹ بازدید
  لیدی گاگا و تونی بنت
 • ۷۰ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۷۰ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۵۱ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۴۸ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۴۴ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۵۷ بازدید
  لیدی گاگا و لانا دل ری
 • ۶۴ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۴۱ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۵۸ بازدید
  لیدی گاگا در کنسرت
 • ۵۸ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۶۹ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
  ۱۲:۳۲ ۹۵/۰۸/۲۹
  یه دقیقه آرایش نکن ببینم چجوری میشی آخه!
 • ۸۶ بازدید
  لیدی گاگا و خواهرش
 • ۴۷ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۳۱ بازدید
  لیدی گاگا در ژاپن، توکیو
 • ۳۹ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۴۰ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۴۳ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۴۲ بازدید
  لیدی گاگا در کنسرت
 • ۴۱ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۴۳ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۴۶ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۳۹ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga