در حال بارگذاری
بالا
 • ۶۸ بازدید
  Gaga leaving recording studio in London 1 year ago.
لیدی گاگا در حال ترک استودیو ضبط موسیقی در لندن، یک سال گذشته.
 • ۹۳ بازدید
  لیدی گاگا و خواهرش Lady Gaga, Natali Germanotta (عکس قدیمی)
 • ۵۶ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۶۰ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۷۰ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۱۰۸ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga (عکس تقریبا جدید) روی فنجان نوشته J، اول اسم آلبوم Jouanne لیدی گاگا.
 • ۶۴ بازدید
  لیدی گاگا و ادل Lady Gaga, Adele
 • ۸۳ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۷۷ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۵۲ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۶۴ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۵۶ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۴۸ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۷۴ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۵۳ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۵۷ بازدید
  لیدی گاگا
 • ۵۶ بازدید
  لیدی گاگا (همین امشب) در مراسم فرش قرمز AMAs 2016 --- (تصویر سانسور شده)
 • ۱۰۴ بازدید
  لیدی گاگا (همین امشب) در مراسم فرش قرمز AMAs 2016 --- (تصویر سانسور شده)
 • ۵۴ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۴۵ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۷۶ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۷۶ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۴۷ بازدید
  لیدی گاگا و تونی بنت
 • ۵۴ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۵۶ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۴۷ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۴۴ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۴۰ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۵۰ بازدید
  لیدی گاگا و لانا دل ری
 • ۵۵ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۳۶ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۴۴ بازدید
  لیدی گاگا در کنسرت
 • ۵۳ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۵۷ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
  ۱۲:۳۲ ۹۵/۰۸/۲۹
  یه دقیقه آرایش نکن ببینم چجوری میشی آخه!
 • ۶۹ بازدید
  لیدی گاگا و خواهرش
 • ۴۲ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۲۸ بازدید
  لیدی گاگا در ژاپن، توکیو
 • ۳۴ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۳۶ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۳۹ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۳۸ بازدید
  لیدی گاگا در کنسرت
 • ۳۷ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۳۹ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۳۹ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۳۵ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga