در حال بارگذاری
بالا
 • ۲۰ بازدید
  دل به کف غصه نباید سپرد ... اول و آخر همه خواهیم مرد.
(اسداسماعیلی)
  ۰۹:۳۹ ۹۶/۱۱/۲۲
  شیما جان ولش کن فهموندن این مثل اب تو هاون کوبیدنه
  ۲۳:۵۸ ۹۶/۱۱/۱۲
  عاقا خداشاهده من راضی نیستم انقدر خودتو به زحمت بندازیااااا باهمه پیج هات همه پستهامو لایك كردی من نگرانتم نكن این كارو خودتو اذیت نكن خخخخخخ
  ۲۲:۵۱ ۹۶/۱۱/۱۲
  پس داداش خوش باش یکمم ما رو بخندون خدا اجرت بده خخخخ
 • ۱۳ بازدید
  دل به کف غصه نباید سپرد ... اول و آخر همه خواهیم مرد.
(اسداسماعیلی)
  ۲۲:۳۱ ۹۶/۱۱/۱۲
  لایک
 • ۱۲ بازدید
  دل به کف غصه نباید سپرد ... اول و آخر همه خواهیم مرد.
(اسداسماعیلی)
  ۱۲:۳۶ ۹۶/۱۱/۱۵
  اصن اومدم براش فاتحه بخونم
  ۱۲:۳۵ ۹۶/۱۱/۱۵
  مگه اسد سرطان واگیردار داره؟
  ۱۲:۳۵ ۹۶/۱۱/۱۵
  اومدم با اسد بحرفم
 • ۱۳ بازدید
  دل به کف غصه نباید سپرد ... اول و آخر همه خواهیم مرد.
(اسداسماعیلی)
  ۱۹:۳۷ ۹۶/۱۱/۱۱
  شفا
  ۱۹:۳۷ ۹۶/۱۱/۱۱
  خدا شاتون بده
 • ۱۸ بازدید
  دل به کف غصه نباید سپرد ... اول و آخر همه خواهیم مرد.
(اسداسماعیلی)
  ۲۲:۲۶ ۹۶/۱۱/۱۲
  ای جاان .. از دست این دوتا وروجک بهت حق میدم دیوونه بشی ((: خدا برات حفظشون کنه *-:
 • ۱۴ بازدید
  دل به کف غصه نباید سپرد ... اول و آخر همه خواهیم مرد.
(اسداسماعیلی)
 • ۱۳ بازدید
  دل به کف غصه نباید سپرد ... اول و آخر همه خواهیم مرد.
(اسداسماعیلی)
 • ۱۲ بازدید
  دل به کف غصه نباید سپرد ... اول و آخر همه خواهیم مرد.
(اسداسماعیلی)
 • ۸ بازدید
  دل به کف غصه نباید سپرد ... اول و آخر همه خواهیم مرد.
(اسداسماعیلی)
  ۱۰:۲۳ ۹۶/۱۱/۴
  روحش شاد
 • ۸ بازدید
  دل به کف غصه نباید سپرد ... اول و آخر همه خواهیم مرد.
(اسداسماعیلی)
 • ۶ بازدید
  دل به کف غصه نباید سپرد ... اول و آخر همه خواهیم مرد.
(اسداسماعیلی)
 • ۹ بازدید
  دل به کف غصه نباید سپرد ... اول و آخر همه خواهیم مرد.
(اسداسماعیلی)
 • ۸ بازدید
  دل به کف غصه نباید سپرد ... اول و آخر همه خواهیم مرد.
(اسداسماعیلی)
 • ۷ بازدید
  دل به کف غصه نباید سپرد ... اول و آخر همه خواهیم مرد.
(اسداسماعیلی)
 • ۶ بازدید
  دل به کف غصه نباید سپرد ... اول و آخر همه خواهیم مرد.
(اسداسماعیلی)
 • ۵ بازدید
  دل به کف غصه نباید سپرد ... اول و آخر همه خواهیم مرد.
(اسداسماعیلی)
 • ۷ بازدید
  دل به کف غصه نباید سپرد ... اول و آخر همه خواهیم مرد.
(اسداسماعیلی)
 • ۶ بازدید
  دل به کف غصه نباید سپرد ... اول و آخر همه خواهیم مرد.
(اسداسماعیلی)
 • ۶ بازدید
  دل به کف غصه نباید سپرد ... اول و آخر همه خواهیم مرد.
(اسداسماعیلی)
 • ۵ بازدید
  دل به کف غصه نباید سپرد ... اول و آخر همه خواهیم مرد.
(اسداسماعیلی)
 • ۶ بازدید
  دل به کف غصه نباید سپرد ... اول و آخر همه خواهیم مرد.
(اسداسماعیلی)
 • ۶ بازدید
  من همانم که در ایام حیات
بی شما صرف نکردم اوقات
تامرا روح و روان در تن بود
شوق دیدار شما در من بود
بعد چون رخت زدنیا بستم
باز در راه شما بنشستم
گرچه امروز به خاکم ماواست
چشم من باز به دنبال شماست.

اسداسماعیلی
 • ۴ بازدید
  من همانم که در ایام حیات
بی شما صرف نکردم اوقات
تامرا روح و روان در تن بود
شوق دیدار شما در من بود
بعد چون رخت زدنیا بستم
باز در راه شما بنشستم
گرچه امروز به خاکم ماواست
چشم من باز به دنبال شماست.

اسداسماعیلی
 • ۷ بازدید
  من همانم که در ایام حیات
بی شما صرف نکردم اوقات
تامرا روح و روان در تن بود
شوق دیدار شما در من بود
بعد چون رخت زدنیا بستم
باز در راه شما بنشستم
گرچه امروز به خاکم ماواست
چشم من باز به دنبال شماست.

اسداسماعیلی