در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۴ بازدید
 • ۱۴ بازدید
 • ۱۴ بازدید
 • ۱۲ بازدید
 • ۱۱ بازدید
 • ۱۱ بازدید
 • ۱۲ بازدید
 • ۱۴ بازدید
 • ۱۲ بازدید
 • ۹ بازدید
 • ۱۰ بازدید
 • ۱۲ بازدید
 • ۱۳ بازدید
 • ۲۲ بازدید
  خداوندا ، بگذار روزهای جوانی ام را با نفس فرشته هایت شماره کنم !
جوانی ام را خوش بوتر از پیراهن یوسف کن !
روزهای جوانی ، دلنشین اند ؛ دلنشین تر از نگاه لیلی ؛ خوش آواتر از صدای تیشه فرهاد و خواستنی ترند از عشق
جوانی ، روزگار ماندنی ترین خاطره هاست . . .
 • ۱۹ بازدید
 • ۲۹ بازدید
  husseini.eivari.
.

من گره خواهم زد؛
چشم ها را با خورشید
دل ها را با عشق
سایه ها را با آب
شاخه ها را با باد ... .
 • ۲۱ بازدید
 • ۲۵ بازدید
  husseini.eivari.
☆امروز در جوان ترین سنى هستى كه از اینجا به بعد خواهى داشت
. ☆ازش لذت ببر .
.
 • ۲۵ بازدید
  husseini.eivari.
.
روزها اول صبح ؛
به درودی دل خود گرم كنیم..
و چه زیباست، كنار یاران،
خنده بر صبح زدن ..
زندگی را به صعود و به خوشی چسب زدن..
تا كه باشد در دل یاد خدا ...
زندگی بستر امنیت و اظهار خوشیست..
پس كنارهم باشیم،
چون كه یكدست ندارد آوا..
.
 • ۱۸ بازدید
  تاقچه https://www.instagram.com/p/BTDdqwvDqXy/?taken-by=husseini.eivari
 • ۱۹ بازدید
 • ۲۱ بازدید
 • ۱۹ بازدید
 • ۲۲ بازدید
 • ۳۶ بازدید
 • ۳۲ بازدید
  Me
 • ۴۵ بازدید
  13h
husseini.eivari.
.
یا زاویه دیدت را تغییر بده
یا کمی جایت را
تو اهل تغییر باش 
دنیایت تغییر خواهد کرد .
#زاویه #دید #تغییر #دنیا .
.
 • ۳۱ بازدید
  husseini.eivari.
.
به دریایی فرو رفتم
که نه پا و نه سر دارد

ولی هر قطره ای از آن
به صد دریا اثر دارد

به عقل و دین و دل
بکلی بی خبر گردد

کسی کز سر این دریا
سر مویی خبر دارد ...
.
#عطار
 • ۲۴ بازدید
 • ۳۲ بازدید
 • ۳۷ بازدید
 • ۲۸ بازدید
 • ۲۱ بازدید
 • ۳۳ بازدید
  زندگی نمایشی است
که هیچ تمرینی برای آن وجود ندارد!
پس آواز بخوان، اشک بریز، بخند
و با تمام وجود زندگی کن
قبل از آنکه پرده ها فرود آیند
و نمایش تو بدون هیچ تشویقی به پایان برسد
.
Photo:@husseini.ir
 • ۵۳ بازدید
  فقط یکبار به دنیا میایی
http://www.husseini.ir/gallery/?p=146
 • ۵۶ بازدید
  تو فرمانده لحظه های زندگیت هستی
ثانیه هـا مأمورند خوشبختی رابه تو برسانند
"شـروع کن"

خوشبختی جایش
همینجاست کنار تو
نگذار زندگی از مقابل چشمانت بگذرد.
 • ۶۸ بازدید
  
✒من صاحب سرنوشت خودم هستم
✒من کاپیتان روح خودم هستم
 • ۷۹ بازدید
  
انسانها بر دو گونه اند:
یکی او که در تاریکی بیدار است
و دیگری او که در روشنایی خواب است.
.
 • ۶۱ بازدید
  
#قانون تمرکز
هر چیزی که روی آن تمرکز کنید و مرتبا به آن فکر کنید، در زندگی واقعی شکل می‌گیرد و گسترش پیدا می‌کند. بنابراین باید فکر خود را بر چیزهایی متمرکز کنید که در زندگی واقعا طالب آنها هستید...
#برایان_تریسی.
 • ۴۳ بازدید
  
من تنها صفتی را که برای خودم می‌پسندم،صمیمیت و صداقت است و اگر هم کم داشته باشم، لااقل آن را سخت دوست می‌دارم زیرا که عزیزترین حالتی است که یک انسان می‌تواند داشته باشد
 • ۶۲ بازدید
   ☜ خودت را دوست بدار
و کمک کن تا دیگران نیز خود را بیشتر دوست بدارند...
 • ۷۱ بازدید
  خداوندا
به من کمک کن : تا عظمت و بزرگی جهانی را که آفریده ای درک کنم.
به من کمک کن : تا بزرگی و عظمتی را که در وجود من ، به ودیعه گذاشته ای دریابم.
به من کمک کن : تا از آکواریوم روزمره زدگی بیرون بیایم.
 • ۳۸ بازدید
  http://www.husseini.ir/gallery/?p=102
 • ۳۴ بازدید
  http://www.husseini.ir/gallery/?p=99
 • ۲۵ بازدید
  http://www.husseini.ir/gallery/?p=118

حُسنت به اتفاقِ ملاحت، جهان گرفت
آری، به اتفاق، جهان می‌توان گرفت.