در حال بارگذاری
بالا
 • ۴ بازدید
  ‏‎چه کنم دست خودم نیست دلم بی تاب است           
‏‎‏‎وقت آوارگی قافله ارباب است

#محرم #اسارت
 • ۷ بازدید
  سلام بر آن خون هاى جارى ،
سلام بر آن اعضاىِ قطعه قطعه شده ،
سلام بر آن سرهاىِ بالا رفته بر نیزه‌ها . . .

شب #عاشورا 
#محرم
 • ۷ بازدید
  گفتـــم :
اگـــر در کربـلا بـــودم 
تا پای جان بــرای
حســـین ( ع ) 
تلاش میکــردم 
گفت :
یک حسیـن ( ع ) زنـده داریم 
نامـش مهــدی (عج ) اسـت 
تاحالابرایش چه کرده ای؟
#مهدویت
 • ۷ بازدید
  صفحه رسمی هیئت بین الحرمین باقرشهر