در حال بارگذاری
بالا
 • ۳۷ بازدید
  Selena
  ۲۰:۴۰ ۹۵/۰۹/۱۸
  سلام ممنون بابت لایک و دنبال کردنتون
 • ۳۶ بازدید
  Selena
 • ۵۵ بازدید
  Selena
 • ۴۲ بازدید
 • ۳۲ بازدید
 • ۳۴ بازدید
 • ۲۸ بازدید
 • ۲۰ بازدید
 • ۱۷ بازدید
 • ۱۷ بازدید
 • ۱۶ بازدید
 • ۳۱ بازدید
  Selena
  ۱۱:۲۲ ۹۵/۰۹/۶
  خواهش داداشم
  ۱۱:۲۲ ۹۵/۰۹/۶
  مرسی:)
 • ۲۲ بازدید
 • ۲۲ بازدید
 • ۲۴ بازدید
 • ۱۸ بازدید
 • ۲۴ بازدید
 • ۲۹ بازدید
  Taylor Swift
 • ۲۶ بازدید
  Taylor Swift
 • ۲۳ بازدید
  selena gomez
 • ۲۷ بازدید
   selena gomez & Justin
 • ۱۸ بازدید
  selena gomez
 • ۳۱ بازدید
  selena gomez
 • ۲۵ بازدید
  selena gomez
 • ۳۲ بازدید
  selena gomez
 • ۲۶ بازدید
  selena gomez
 • ۳۵ بازدید
  selena gomez
 • ۱۶ بازدید
  ۱۳:۰۴ ۹۵/۰۸/۳۰
  لااااااایک
  ۱۰:۱۰ ۹۵/۰۸/۲۷
  دقیقا...لااااایککککک
 • ۱۹ بازدید
 • ۳۴ بازدید
  selena gomez
 • ۲۹ بازدید
  selena gomez
  ۱۸:۴۴ ۹۵/۰۸/۷
  باوش هرطور راحتی
  ۱۸:۴۱ ۹۵/۰۸/۷
  من خودم اینجوری دوست دارم صداش کنم
  ۱۸:۴۰ ۹۵/۰۸/۷
  مرسسسی بابت کامنت..البته سلنا
 • ۵۸ بازدید
  selena gomez
 • ۴۸ بازدید
  selena gomez
 • ۳۹ بازدید
  selena gomez
 • ۳۸ بازدید
  selena gomez
 • ۳۶ بازدید
  selena gomez
 • ۳۹ بازدید
  S❣E❣L❣E❣N❣A
  ۰۸:۳۵ ۹۵/۰۸/۲۲
  تیلور سوعیفت ول کردی اومدی سراغ سلنا گومز
 • ۴۱ بازدید
  Taylor Swift
  ۱۱:۴۸ ۹۵/۰۸/۶
  خ و ا ه ش میشه
  ۱۱:۴۲ ۹۵/۰۸/۶
  لایک به وجودت داداش امیر
  ۱۱:۳۹ ۹۵/۰۸/۶
  دقیقا...لایک
 • ۴۱ بازدید
  Taylor Swift
  ۱۱:۰۶ ۹۵/۰۸/۶
  سلام همچنین
  ۱۱:۰۵ ۹۵/۰۸/۶
  سلام..ت ش ک ّ ر ا ت....
 • ۳۶ بازدید
  Taylor Swift
  ۰۹:۰۲ ۹۵/۰۸/۲۲
  لایک
 • ۱۸ بازدید
  Taylor Swift
 • ۳۸ بازدید
  S❣E❣L❣E❣N❣A
 • ۲۹ بازدید
  S❣E❣L❣E❣N❣A
  ۱۹:۱۵ ۹۵/۰۸/۸
  مرسسسسی بابت کامنتت عزیزم
  ۱۹:۱۴ ۹۵/۰۸/۸
  عاشق تیپ وزیبایی ساده اش هستم ....لاااااایک
 • ۳۳ بازدید
  S❣E❣L❣E❣N❣A
 • ۲۴ بازدید