در حال بارگذاری
بالا
 • ۴۵ بازدید
  Selena
  ۲۰:۴۰ ۹۵/۰۹/۱۸
  سلام ممنون بابت لایک و دنبال کردنتون
 • ۵۲ بازدید
  Selena
 • ۶۸ بازدید
  Selena
 • ۶۱ بازدید
 • ۳۸ بازدید
 • ۴۰ بازدید
 • ۳۶ بازدید
 • ۳۱ بازدید
 • ۲۶ بازدید
 • ۲۵ بازدید
 • ۲۳ بازدید
 • ۳۸ بازدید
  Selena
  ۱۱:۲۲ ۹۵/۰۹/۶
  خواهش داداشم
  ۱۱:۲۲ ۹۵/۰۹/۶
  مرسی:)
 • ۲۹ بازدید
 • ۳۰ بازدید
 • ۳۱ بازدید
 • ۲۵ بازدید
 • ۳۲ بازدید
 • ۳۸ بازدید
  Taylor Swift
 • ۳۳ بازدید
  Taylor Swift
 • ۳۱ بازدید
  selena gomez
 • ۳۶ بازدید
   selena gomez & Justin
 • ۲۴ بازدید
  selena gomez
 • ۴۴ بازدید
  selena gomez
 • ۳۴ بازدید
  selena gomez
 • ۴۴ بازدید
  selena gomez
 • ۳۴ بازدید
  selena gomez
 • ۴۳ بازدید
  selena gomez
 • ۲۵ بازدید
  ۱۳:۰۴ ۹۵/۰۸/۳۰
  لااااااایک
  ۱۰:۱۰ ۹۵/۰۸/۲۷
  دقیقا...لااااایککککک
 • ۲۹ بازدید
 • ۴۴ بازدید
  selena gomez
 • ۳۷ بازدید
  selena gomez
  ۱۸:۴۴ ۹۵/۰۸/۷
  باوش هرطور راحتی
  ۱۸:۴۱ ۹۵/۰۸/۷
  من خودم اینجوری دوست دارم صداش کنم
  ۱۸:۴۰ ۹۵/۰۸/۷
  مرسسسی بابت کامنت..البته سلنا
 • ۶۶ بازدید
  selena gomez
 • ۶۸ بازدید
  selena gomez
 • ۵۲ بازدید
  selena gomez
 • ۴۴ بازدید
  selena gomez
 • ۴۲ بازدید
  selena gomez
 • ۴۶ بازدید
  S❣E❣L❣E❣N❣A
  ۰۸:۳۵ ۹۵/۰۸/۲۲
  تیلور سوعیفت ول کردی اومدی سراغ سلنا گومز
 • ۴۶ بازدید
  Taylor Swift
  ۱۱:۴۸ ۹۵/۰۸/۶
  خ و ا ه ش میشه
  ۱۱:۴۲ ۹۵/۰۸/۶
  لایک به وجودت داداش امیر
  ۱۱:۳۹ ۹۵/۰۸/۶
  دقیقا...لایک
 • ۶۱ بازدید
  Taylor Swift
  ۱۱:۰۶ ۹۵/۰۸/۶
  سلام همچنین
  ۱۱:۰۵ ۹۵/۰۸/۶
  سلام..ت ش ک ّ ر ا ت....
 • ۴۲ بازدید
  Taylor Swift
  ۰۹:۰۲ ۹۵/۰۸/۲۲
  لایک
 • ۲۲ بازدید
  Taylor Swift
 • ۶۰ بازدید
  S❣E❣L❣E❣N❣A
 • ۳۸ بازدید
  S❣E❣L❣E❣N❣A
  ۱۹:۱۵ ۹۵/۰۸/۸
  مرسسسسی بابت کامنتت عزیزم
  ۱۹:۱۴ ۹۵/۰۸/۸
  عاشق تیپ وزیبایی ساده اش هستم ....لاااااایک
 • ۴۵ بازدید
  S❣E❣L❣E❣N❣A
 • ۳۰ بازدید