در حال بارگذاری
بالا
 • ۹۷ بازدید
  سحری هامه زرین آباد
  خاص فقط خداست...
  عــآشقــآنـــہ نــمـے نویسـمــ בیگــــر ! اگـــر نوشتــــم… בنبــآلـ ” مــפֿـآطبـــ פֿـآصـ ” نگــــرב ! چـــوלּ ڪســــے ارزشـــ ” פֿـآصـــ ” بـــوבלּ نــَـבآرهـ !
 • ۱۴۸ بازدید
  این پیلته رودیشب کشف کردم درجست جویه آثارتاریخی خخخ این فسقل مال سال1349 قدیمیه ولی حیف نفت پیدا نکردیم دیشب روشنش کنیم عاشق چنین چیزایه کوچولو قدیمیم
  ۱۷:۵۰ ۹۵/۰۵/۲۹
  بله بنده بزبون مادریم گفتم
  ۱۱:۰۲ ۹۵/۰۵/۲۲
  نام این چراغ های نفتی والور می بود و چون بر روی برخی از آنها نام علاالدین نوشته شده بود آنرا با نام علاالدین می شناختند...پیلته همان فتیله ی گرد این نوع از چراغهاست که در زبان عامیانه بکار میرود
  ۰۸:۵۹ ۹۵/۰۱/۱۳
  اهوم بله ممنون
 • ۱۰۶ بازدید
  شده بعضے وقتادیگہدوسش نداشتہباشی بہخودت میگے اصلاواسہ چی دوسش دارم مگہ کیہ؟مگہ واسم چیکار کرده مگہ چی داره کہازهمه بهتر باشہاصلامن کہ خیلے ازاون بهترم بعدبہخودت میخندے کہاصلا واسہ چی اینقدرخودتواذیت کردی یهویہ چیزی یادت میاد یہچیزخیلی کوچیکـــ...یہخاطـــــره...یہحرفـــــ...یہلبخند...یہ نگاه وبعدهمین...همین کافیہتابہ خودت بیاے ومطمئن باشے نمتونی فراموشش کنے...
  ۱۲:۴۸ ۹۴/۱۱/۱۳
  سلام لطفا به پیجم سربزنید
  ۱۵:۴۱ ۹۴/۱۰/۲۹
  عالی
  ۱۹:۵۰ ۹۴/۱۰/۲۸
  سلام خوبی
 • ۱۲۴ بازدید
  اگریک روزفرزندی داشته باشم...بیشتراز هراسباب بازی دیگری برایش بادباکنک میخرم بازی بابادکنک خیلی چیزهارا بہاویاد میدهدکہبایدبزرگ باشداماسبک..تابتواندبالاتر برودبہاویادمیدهدکہچیزی دوست داشتنی میتوانددریک لحظه حتی بدون هیچ دلیلی وبدون هیچ مقصدی ازبین بروندوازهمه مهمتربه اویادمیدهد که وقتی چیزی رادوست دارد نبایدآنقدربہاونزدیک شودوبہآن فشاربیاوردکہراه نفس کشیدنش راببندد چون ممکن است برای همیشه آن راازدست دهد
  ۱۹:۱۹ ۹۵/۰۲/۲۶
  سپاس. قابل نداشت
  ۱۶:۳۱ ۹۵/۰۲/۲۶
  این عکس منو دیووونه کرد .... از صمیم قلب ازت تشکر میکنم خیلی حال کردم :)
  ۱۳:۴۵ ۹۵/۰۱/۶
  لایک
 • ۱۵۳ بازدید
  اینم از خط خودم
  ۲۰:۰۴ ۹۵/۰۸/۴
  عالیه لای ویزه
  ۰۰:۲۷ ۹۵/۰۳/۲
  خطت قشنگه نیلوفر جان
  ۲۰:۴۹ ۹۵/۰۱/۸
  ممنون
 • ۱۴۵ بازدید
  این گلارو تقدیم میکنم به همه دوستان لنزوری دوستاتونو تگ کنید گلارو تقدیم دوستاتون کنید. تگ آزاد
  ۲۰:۳۹ ۹۴/۱۰/۲۷
  مرسی عزیزم@royarn
  ۱۹:۳۴ ۹۴/۱۰/۲۷
  @kahrobba
  ۱۹:۱۲ ۹۴/۱۰/۲۷
  آجی گلم از شما زیاد بمن رسیده خیلی گلی بامرامی فدای دل مهربونت @royarn
 • ۱۲۶ بازدید
  از سر بی حوصلگی کارمون به نقاشی باب اسفنجی کشید هه......
  ۰۰:۵۳ ۹۵/۱۱/۲۵
  @herakitos کلک مگه قرار نشد لنزور نیای
  ۲۲:۰۴ ۹۵/۱۱/۱۳
  با نیلوفر خانم
  ۱۳:۴۷ ۹۵/۱۱/۸
  رها خانم با کی حرف زدی؟
 • ۱۴۲ بازدید
  اُورَڳـــــیم قاݩ دے فَلــــــــــڪ دݩ فَلڪــــــــــے خْار اُولـــــسوݩ 
گِــنیـــــش عالمــــــــــدَه گُوروم هَــــــــــر لَحظـــــہ اُونـــو زار اُولســـــوݩ
مَنــــــــــے هَــــــــــر لحظــــــــــہ بودنــــــــــیا دَه پَریشــــــــــاݩ اِئـــــلَـدے↯↯
  ۱۳:۳۴ ۹۴/۱۲/۱۵
  لاین ندارم امرتون
  ali
  ۱۳:۳۲ ۹۴/۱۲/۱۵
  ایدی منهali.asleh
  ۱۳:۱۹ ۹۴/۱۲/۱۵
  ببخشید به جا نمیارم
 • ۱۲۵ بازدید
  دقیقا ودقیقا فقط زمان ......
  ۰۰:۲۸ ۹۵/۰۳/۲
  واقعا
  ۰۱:۱۳ ۹۴/۱۰/۲۵
  دقیییییییقا ✌
  ۱۰:۲۴ ۹۴/۰۹/۱۰
  ممنون دوستان
 • ۱۵۰ بازدید
  بِہ گــــــــرگ گفتــــــــــند توهم مثل بقیہ هرروز بایڪ آهــــــــــوباش !!!
گـــــرگ گفــــــــــت اگر میخواســــــــــتم هرروز با یڪ آهــــــــــو باشـــــم اسمم کفتــــــــــار میشد ن گــــــــــرگ↻↻♥♡
  ِ
  ۱۴:۲۱ ۹۵/۰۱/۶
  `、ヽ 、ヽ、ヽ 、ヽ 、ヽ`、、ヽ ヽ `、ヽ 、ヽ`、、ヽ、ヽ 、ヽ 、ヽ` ✴L☄ I☄ K☄ E ☄✴ 、ヽ ヽ `、ヽ、ヽ 、ヽ 、ヽ 、ヽ`、 `、ヽ、ヽ 、ヽ 、ヽ`、、ヽ ヽ `、ヽ `、ヽ 、ヽ、ヽ 、ヽ 、ヽ`、、ヽ ヽ `、ヽ 、ヽ`、、ヽ、ヽ 、ヽ 、ヽ` ✴L☄ I☄ K☄ E ☄✴ 、ヽ ヽ `、ヽ、ヽ 、ヽ 、ヽ 、ヽ`、 `、ヽ、ヽ 、ヽ 、ヽ`、、ヽ ヽ `、ヽ `、ヽ 、ヽ、ヽ 、ヽ 、ヽ`、、ヽ ヽ `、ヽ 、ヽ`、、ヽ、ヽ 、ヽ 、ヽ` ✴L☄ I☄ K☄ E ☄✴ 、ヽ ヽ `、ヽ、ヽ 、ヽ 、ヽ 、ヽ`、 `、ヽ、ヽ 、ヽ 、ヽ`、、ヽ ヽ `、ヽ `、ヽ 、ヽ、ヽ 、ヽ 、ヽ`、、ヽ ヽ `、ヽ 、ヽ`、、ヽ、ヽ 、ヽ 、ヽ` ✴L☄ I☄ K☄ E ☄✴ 、ヽ ヽ `、ヽ、ヽ 、ヽ 、ヽ 、ヽ`、 `、ヽ、ヽ 、ヽ 、ヽ`、、ヽ ヽ `、ヽ `、ヽ 、ヽ、ヽ 、ヽ 、ヽ`、、ヽ ヽ `、ヽ 、ヽ`、、ヽ、ヽ 、ヽ 、ヽ` ✴L☄ I☄ K☄ E ☄✴ 、ヽ ヽ `、ヽ、ヽ 、ヽ 、ヽ 、ヽ`、 `、ヽ、ヽ 、ヽ 、ヽ`、、ヽ ヽ `、ヽ
  ۲۳:۰۶ ۹۴/۱۰/۲۳
  الی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی لایک عالی
  ۱۹:۵۲ ۹۴/۰۹/۵
  @ssaeidd
 • ۲۴۹ بازدید
  گــــــــــرگ باش بی اعتــــــــــماد بی اعتنا یکتا...همیشہ باگله باش اما..... تنــــــــــــــــــــها ↯↯ اهوم تنها فقط تنها همین بس
  ۱۹:۱۹ ۹۴/۱۰/۳۰
  مرسی
  ۱۹:۱۰ ۹۴/۱۰/۳۰
  very nice
  ۲۰:۱۹ ۹۴/۰۹/۴
  اهوم
 • ۱۰۳ بازدید
  پسر ......کامنت
  ۲۰:۰۵ ۹۵/۰۸/۴
  پسرخوب
  ۰۰:۳۰ ۹۵/۰۳/۲
  هر دو
  ۱۸:۲۴ ۹۵/۰۱/۶
  دختر خوب
 • ۱۴۷ بازدید
  آمـــــوختم کہ خداعشـــــق است وعشق تنها خــــــــــداست آمـــــوختم کہوقتی نامیـــــدمیشوم خدابا تمام عظمتش عــــاشقانه انتظار میکشدتا دوباره بہ رحمتش امیدوارباشم آموختم اگر تا کنون بہ آنچه خواســـــتم نـــــرسیدم خدابرایم بهترینـــــش رادرنظر گرفته آموختم کہ زندگی سخت است ولے من ازآن سخت ترم☆★
  ۲۳:۲۹ ۹۴/۱۰/۲۳
  ممنون عزیزم
  ۲۳:۰۷ ۹۴/۱۰/۲۳
  محشره
  ۱۸:۴۹ ۹۴/۰۹/۴
  خواهش نیلوفرجان...
 • ۲۱۰ بازدید
  ببیــــــــــن دخـــــترخوب بجای بوسیــــــــــدن⇦گردن دوس پـــــسرت ⇦باعطرلـــــش خستہ ░ بـبوس دست پـــــدرت کہ واسه تو پینه بســـــته♥
  ۰۰:۴۶ ۹۴/۰۹/۵
  ;-)
  ۰۰:۴۱ ۹۴/۰۹/۵
  مرسی
  ۲۳:۴۳ ۹۴/۰۹/۴
  Likeee That :)
 • ۱۰۰ بازدید
  
♡♥ چشــــــــــــــــــــم قربــــــــــان ♡♥
  ۱۹:۲۶ ۹۴/۱۰/۱۰
  اهوم ممنون
  ۱۹:۲۵ ۹۴/۱۰/۱۰
  اقاشون چ جیگریه
  ۰۰:۴۲ ۹۴/۰۹/۵
 • ۸۱ بازدید
  ۰۰:۳۱ ۹۵/۰۳/۲
  لااااااااایک
  ۲۳:۵۳ ۹۴/۰۸/۲۵
  فدات
  ۲۳:۴۹ ۹۴/۰۸/۲۵
  لاآآیک
 • ۱۱۰ بازدید
  حاضـــــــر نیستم باتـــــمام دنیایم عوضـــــش ڪنم
....حـــــجابم مال من است...حـــــق من است...چه در گرماهای آتــــش گونه ...وچه درسرماهای سوزناک 
نہ بہ مانتوهاےتــنگ وڪوتاه دل میبندم نه به پاشنه هاے بلند....مےپوشم سیاه ساده سنگین خودم را...تا امـــــام زمــــــــــانم هرگاه که مرا در خیابان مے نگرد بجاے درد گرفتن قلبش لبخندے بیاید روے لبش....آقـــــاے من همتاے من یک نگاه تومے ارزد به صدتا نگاه دیگران من وچـــــادرم از تہ دل مے گویــــــم ★لبیــــــڪ یا صـــــاحب الـــــزمــــــــــان★
  ۰۰:۳۱ ۹۵/۰۳/۲
  لایک
  ۱۲:۴۲ ۹۵/۰۱/۶
  خواهش
  ۱۲:۳۷ ۹۵/۰۱/۶
  ممنون
 • ۸۹۳ بازدید
  اره دقیقا ما سه تا خلا وختی باهم جمعیم بغیر خنده چیزی حالیمون نمیشه
  ۰۰:۳۲ ۹۵/۰۳/۲
  ما هم همینطور البته اگه بذارن
  ۲۱:۴۰ ۹۴/۰۹/۷
  الخخخخخخ
  ۱۹:۰۲ ۹۴/۰۸/۱۵
  خخخخخخ دیونه
 • ۱۲۸ بازدید
  ۱۶:۲۴ ۹۴/۱۲/۷
  ✔✔✔
  ۲۱:۲۸ ۹۴/۱۰/۱۱
  چوخ گوزل
  ۰۰:۴۵ ۹۴/۰۸/۱۳
  یاشا
 • ۱۲۸ بازدید
  تگ هم ازادهس. همه کامنت
  ۰۰:۰۳ ۹۴/۰۸/۲۳
  نیلوفر
  ۲۳:۲۹ ۹۴/۰۸/۱۹
  مچکر
  ۲۳:۲۷ ۹۴/۰۸/۱۹
  قسم به نم نم باران که دوستت دارم  به اشک های خیابان که دوستت دارم   قسم به سعدی و حافظ، به منزوی... قیصر به شاعران پریشان که دوستت دارم   قسم به مجلس مادر، به کاسه ی شله زرد به نذرهای فراوان که دوستت دارم   ورای فقه، ورای کلام، باور کن ورای فلسفه... عرفان... که دوستت دارم   بجای این که بخواهم ... و یا ... ولش کن! نه! عجیب نیست کماکان که دوستت دارم   قسم نمی خورم اما اگر قسم بخورم به آیه آیه ی قرآن که دوستت دارم . . . !  
 • ۱۰۴ بازدید
  ۰۰:۰۱ ۹۴/۰۸/۲۳
  لایک
  ۲۰:۵۵ ۹۴/۰۸/۵
  توام باغا
  ۲۰:۳۰ ۹۴/۰۸/۵
  بوقلمون
 • ۱۱۵ بازدید
  ۲۲:۲۶ ۹۴/۱۰/۸
  ممنون
  ۱۸:۳۳ ۹۴/۰۸/۳
  منم تک کنین
  ۱۸:۲۰ ۹۴/۰۸/۳
  من نمیحرفم
 • ۱۴۴ بازدید
  از طرف دوست عزیز دعوت به چالش شدم ترکا کامنت لطفا
  ۱۱:۰۸ ۹۴/۰۸/۳
  عزیز اولسن
  ۱۱:۰۷ ۹۴/۰۸/۳
  یاشیاسوز
  ۲۳:۰۴ ۹۴/۰۸/۲
  یاشا ابجی جون @liiiiiiiiiiiiiike
 • ۱۵۶ بازدید
  بیاین صادقانه اعتراف کنید من اول شماها بگید ها کلتونو میکنم همه کامنت ????
  ۱۷:۰۸ ۹۵/۰۳/۲۵
  4
  ۱۲:۵۰ ۹۵/۰۱/۶
  ‌ツ
  ۱۲:۴۹ ۹۵/۰۱/۶
  من سوم ولی مظلوم نیستم
 • ۱۰۹ بازدید
  چه قشنگ...شب عروسی عشقت همون پسریه که همه زندگیته همون که همیشه #نازتو میکشه حالا کنارت واستاده یه کت شلوارخوشگل هم تنش کرده اینقدرخوشتیپ شده که دلت میخواد تافردا نگاش کنی باورت #نمیشه اصلا...باورت نمیشه داری خانم همون مردی میشی که عاشقشی داری خانم خونش میشی ...دستتومیگیره میاد درگوشت میگه خوشگل نرقصی میترسم خانوممو بدزدن بهش میگی تا#وقتی آقای خوشتیپم اینجاس کسی#جرات نمیکنه نزدیکم بشه .... کیف میکنی که داری زنش میشی بخودت افتخار میکنی....  #عشقاتونو تگ کنید
  ۰۰:۱۰ ۹۴/۰۸/۱۵
  سلام شبتون بخیرو شادگامی آلبوم بسیارعالی وزیبا یی دارید موفق باشی
  ۰۰:۲۵ ۹۴/۰۷/۲۹
  قبونت عسیسم♡
  ۰۰:۲۰ ۹۴/۰۷/۲۹
  ^_^ مچکر
 • ۱۲۳ بازدید
  باهوش ترازاینو من نیافتم مخه ایرانه دیگه خل بچم ههههههه
  ۰۶:۴۹ ۹۴/۰۸/۷
  وای مردم از خنده .خخخخ
  ۱۷:۲۵ ۹۴/۰۷/۲۹
  خخخخخخ
  ali
  ۲۱:۲۰ ۹۴/۰۷/۲۱
  خخخخ
 • ۸۱ بازدید
  ۱۶:۳۴ ۹۴/۰۸/۵
  مچکر
  ۱۶:۳۱ ۹۴/۰۸/۵
  احسنت خیلی زیبا بود، هردو همیشه تکمیل کننده یکدیگر هستن
  ۲۲:۵۰ ۹۴/۰۷/۲۹
  ای جانم
 • ۶۹ بازدید
  تیپرو باش ههههه
  ۱۲:۵۰ ۹۵/۰۱/۶
  خخخخ باحال بود
  ۱۴:۴۲ ۹۴/۰۷/۱۶
  خخخ نیلو،
  ۱۴:۱۸ ۹۴/۰۷/۱۶
  سلام ممنونم
 • ۱۷۱ بازدید
  به به ایران دیگه به اوج پیشرفت رسید واقعا همین یکی رو کم داشتیم کارت خوان بندازی به گردن داماد ههههه
  Ali
  ۲۲:۰۳ ۹۴/۰۸/۱۵
  اینم راهیه آره والا دمش گرم
  ۲۲:۵۰ ۹۴/۰۷/۲۹
  هههههه
  ۱۸:۱۵ ۹۴/۰۷/۱۵
  هه اره
 • ۷۲۸ بازدید
  منو اقامون همین الان یهویی 
^_________~
  ۲۳:۰۲ ۹۴/۰۷/۲۹
  مرسی گلم
  ۲۲:۵۱ ۹۴/۰۷/۲۹
  بقول کاپی نایسه
  ۰۹:۴۶ ۹۴/۰۷/۱۵
  ممنون
 • ۱۱۱ بازدید
  منو خانواده همین الان یهویی ههه^_~
  ۱۸:۲۱ ۹۴/۰۷/۱۶
  سلام روز شماهم بخیر
  ۱۸:۱۸ ۹۴/۰۷/۱۶
  سلاااااااام روز بخیر
  ۱۴:۰۵ ۹۴/۰۷/۱۵
  مچکر :(
 • ۱۲۰ بازدید
  کامنت لطفا ???
  ۱۸:۳۰ ۹۵/۰۱/۶
  از چهرتون احساس میکنم نمرت ۹۰
  ۲۲:۱۱ ۹۴/۰۸/۱۵
  میسی
  ۲۲:۰۳ ۹۴/۰۸/۱۵
  100 دزصد
 • ۹۵ بازدید
  هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ای خدامردم از خنده این سکته نکرده باشه خوبه
  ۲۲:۲۷ ۹۴/۰۷/۶
  آخ آخ :(
  ۱۳:۰۶ ۹۴/۰۷/۶
  دقیییییییییییقا
  ۱۲:۵۳ ۹۴/۰۷/۶
  ههههههه پ بهرام توام اینطوری بودی
 • ۹۸ بازدید
  شوهر اینده دخترم 
درسته اسب سفید نیس ولی خوب باخروس شروع کرده
ایشالله باخرسفید خودشو میرسونه 
ههههههه^_~
  ۱۷:۴۷ ۹۴/۰۷/۳۰
  هههههه میخوایم باون پسرتو با هودت زیر کنیم قشنگ یوهاها
  Ali
  ۱۷:۳۶ ۹۴/۰۷/۳۰
  لامبورگینی ؟ خخخخخ بیا ببرش تا نزدم پنچرش کنم
  ۱۷:۳۵ ۹۴/۰۷/۳۰
  اون لامبورگینی رو بده
 • ۱۱۱ بازدید
  یه وقتایی تو زندگی هست که وقتی دفتر خاطرات زندگیتو ورق میزنی به چیزایی میرسی که نمیدونی تقدیرت بوده یاتقصیرت .... به آدمایی میرسی که نمیدونی دردن یاهمدرد...... به لحظه هایی میرسی که هضمش واسه دل کوچیکت سخته وبه دردایی میرسی که برای سن وسالت بزرگه به آرزوهایی که توهم شد رویاهایی که گذشت به چیزایی که حقت بود اما شد توقع..... وزخمهای که.......بقیه درکامنت .....
  ۱۲:۰۳ ۹۴/۰۷/۲۱
  مچکرم
  ۱۱:۵۸ ۹۴/۰۷/۲۱
  زندگی میکنم ... حتی اگر بهترین هایم را از دست بدهم!!! چون این زندگی کردن است که بهترین های دیگر را برایم میسازد بگذار هر چه از دست میرودبرود؛ من آن را میخواهم که به التماس آلوده نباشد، حتی زندگی را .
  ۲۱:۲۷ ۹۴/۰۷/۶
  ممنون
 • ۱۹۴ بازدید
  سلامتی سربازی وطن ^_______~
  ۱۲:۵۲ ۹۵/۰۱/۶
  جووون چه سربازایی !!
  ۱۷:۳۰ ۹۴/۰۷/۲۲
  ممنون
  ۱۶:۵۴ ۹۴/۰۷/۲۲
  ده تا لایک داره
 • ۱۰۳ بازدید
  هرکی چال داره اعلام کنه ههههه اولی خودم !^___~ بقیه ????
  ۱۷:۲۶ ۹۴/۰۸/۸
  اصلا کلا چال گونه راستو عشقه
  ۱۶:۵۳ ۹۴/۰۸/۸
  مال منم رو گونه سمت راستمه
  ۱۲:۲۱ ۹۴/۰۸/۸
  اره باو امیر خودتم تو چونت چال داری
 • ۱۵۲ بازدید
  قدم قدم ترانه ای 
حضوربی بهانه ای 
وقلب پاره پاره ای 
صدا صدانشانه ای 
وبازهم جوانه ای ...
واین تویی واین منم نشسته روبروی هم چه ساده من چه ساده تو هوای کودکانه ای نگاه تو نگاه من ودست تو پناه من ببین مرا....بخند باز شروع عاشقانه ای ...
  ۰۹:۱۸ ۹۴/۰۶/۲۹
  ممنون هومن
  ۱۸:۲۲ ۹۴/۰۶/۲۸
  لاییک
  ۱۷:۴۶ ۹۴/۰۶/۲۸
  ممنون
 • ۱۰۱ بازدید
  ۰۸:۵۴ ۹۴/۰۶/۱۴
  سلام مرسی گلم@sama.ir
  ۰۸:۵۴ ۹۴/۰۶/۱۴
  سلام ممنون @dream78
  ۰۸:۵۳ ۹۴/۰۶/۱۴
  مرسی @rhss
 • ۹۱ بازدید
  ۲۳:۱۴ ۹۴/۰۷/۲۲
  ممنون!!!
  ۲۰:۳۳ ۹۴/۰۷/۲۲
  گل گفتی
  ۲۳:۵۶ ۹۴/۰۶/۱۷
  مرسی
 • ۷۹ بازدید
  چطوره ??
  ۲۲:۵۷ ۹۴/۰۶/۳۱
  مرسیییی
  ۲۲:۵۲ ۹۴/۰۶/۳۱
  خوشگله
  ۱۶:۰۹ ۹۴/۰۶/۱۳
  ساغول رحیمی
 • ۶۸ بازدید
  ۰۰:۴۸ ۹۴/۰۸/۱۳
  ساغول
  ۱۸:۱۰ ۹۴/۰۷/۱۲
  مچکرم
  ۱۸:۰۲ ۹۴/۰۷/۱۲
  عالی لایک
 • ۱۱۷ بازدید
  بلههههه من فروردینی همینم ^_~
  ۱۶:۲۷ ۹۴/۱۲/۷
  ۲۳:۴۷ ۹۴/۰۷/۲۳
  ایول عزیز
  ۲۳:۰۲ ۹۴/۰۶/۳۱
  هههههه تاریخ تولد پدر بزرگمو گفتم
 • ۷۶ بازدید
  :(:(
  ۱۸:۰۹ ۹۴/۰۷/۱۲
  ممنون
  ۱۸:۰۲ ۹۴/۰۷/۱۲
  دقیقا
  ۲۱:۲۳ ۹۴/۰۶/۱۲
  @nasimkkk
 • ۱۱۵ بازدید
  کامنت ???
  ۲۱:۰۰ ۹۴/۰۸/۳
  شاد
  ۲۰:۳۴ ۹۴/۰۷/۲۲
  +
  ۱۰:۰۴ ۹۴/۰۷/۲۱
  شیطون