در حال بارگذاری
بالا
 • ۱ بازدید
  قفس تک طبقه بلدرچین تخمگذار/ جنس: تمام گالوانیزه ضد زنگ / ظرفیت:(30) طول: 100 cm / عرض: 62 cm / ارتفاع: 52 cm
 • ۱ بازدید
  قفس تک طبقه کبک تخمگذار / جنس: تمام گالوانیزه ضد زنگ /ظرفیت: ( 15) طول: 100 cm / عرض: 62 cm / ارتفاع: cm 33
 • ۲ بازدید
  قفس تک طبقه مرغ تخم گذار/ جنس: تمام گالوانیزه ضد زنگ / ظرفیت: (6) / طول: 100 cm / عرض: 62 cm / ارتفاع: 72 cm
 • ۲ بازدید
  قفس 2 طبقه بلدرچین/ جنس: تمام گالوانیزه ضد زنگ / ظرفیت: ( 66) طول: 100 cm / عرض: 62 cm / ارتفاع: 95 cm
 • ۴ بازدید
  قفس 3 طبقه بلدرچین / جنس: تمام گالوانیزه ضد زنگ / ظرفیت: ( 99) / طول: 100 cm / عرض: 62 cm / ارتفاع: 130 cm
 • قفس 4 طبقه بلدرچین / جنس: تمام گالوانیزه ضد زنگ / ظرفیت: ( 125) / طول: 100 cm / عرض: 62 cm / ارتفاع: 160 cm
 • ۲ بازدید
  قفس 5 طبقه بلدرچین / جنس: تمام گالوانیزه ضد زنگ / ظرفیت: ( 165) / طول: 100 cm / عرض: 62 cm / ارتفاع: 200 cm
 • ۱ بازدید
  قفس 2 طبقه کبک / جنس: تمام گالوانیزه ضد زنگ / ظرفیت: ( 30) طول: 100 cm / عرض: 62 cm / ارتفاع: 120 cm
 • ۲ بازدید
  قفس 3 طبقه کبک / جنس: تمام گالوانیزه ضد زنگ / ظرفیت: (45) / طول: 100 cm / عرض: 62 cm / ارتفاع: 175 cm
 • ۲ بازدید
  قفس 4 طبقه کبک / جنس: تمام گالوانیزه ضد زنگ / ظرفیت: (60) / طول: 100 cm / عرض: 62 cm / ارتفاع: 200 cm
 • ۳ بازدید
  قفس2 طبقه مرغ تخم گذار/ جنس: تمام گالوانیزه ضد زنگ / ظرفیت: (16) / طول: 100 cm / عرض: 62 cm / ارتفاع: 130 cm
 • ۳ بازدید
  قفس 3 طبقه مرغ تخم گذار/ جنس: تمام گالوانیزه ضد زنگ / ظرفیت: (30) / طول: 100 cm / عرض: 62 cm / ارتفاع: cm175
 • ۳ بازدید
  قفس 3 طبقه قرقاول/ جنس: تمام گالوانیزه ضد زنگ/ ظرفیت: (24)/ طول: 100 cm/ عرض:62 cm / ارتفاع: 200 cm
 • ۲ بازدید
  قفس مرغ و خروس زینتی طرح جدید/ جنس: تمام گالوانیزه ضد زنگ/ ظرفیت: بسته به نژاد / طول: 125 cm / عرض: 82 cm / ارتفاع: 200 cm
 • ۴ بازدید
  قفس مرغ و خروس امپراطور،نژاد های درشت هیکل/ جنس: تمام گالوانیزه ضد زنگ / ظرفیت: (2 جفت) / طول: 125 cm /عرض: 82 cm /
 ارتفاع: 185 cm
 • ۲۰ بازدید
 • ۴۶ بازدید
  حضور شرکت پرآور در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور تهران (آبان ماه 94 )
 • ۴۵ بازدید
  حضور شرکت پرآور در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور تهران (آبان ماه 94 )
 • ۳۶ بازدید
  حضور شرکت پرآور در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور تهران (آبان ماه 94 )
 • ۳۲ بازدید
  حضور شرکت پرآور در نمایشگاه بین المللی دام و طیور تبریز (مرداد ماه 94 )
 • ۲۹ بازدید
  حضور شرکت پرآور در نمایشگاه بین المللی دام و طیور تبریز (مرداد ماه 94 )
 • ۳۰ بازدید
  حضور شرکت پرآور در نمایشگاه بین المللی دام و طیور تبریز (مرداد ماه 94 )
 • ۳۱ بازدید
  حضور شرکت پرآور در یازدهمین نمایشگاه دام و طیور استان فارس (اردیبهشت 94 )
 • ۵۵ بازدید
  حضور شرکت پرآور در یازدهمین نمایشگاه دام و طیور استان فارس (اردیبهشت 94 )
 • ۳۵ بازدید
  حضور شرکت پرآور در یازدهمین نمایشگاه دام و طیور استان فارس (اردیبهشت 94 )
 • ۳۰ بازدید
  حضور شرکت پرآور در دهمین نمایشگاه دام و طیور مشهد مقدس (مرداد ماه 93 )
 • ۲۶ بازدید
  حضور شرکت پرآور در دهمین نمایشگاه دام و طیور مشهد مقدس (مرداد ماه 93 )
 • ۴۹ بازدید
  تقدیر رئیس دفتر نماینده محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای سبحانی فر از مدیرعامل شرکت پرآور صنعت
 • ۵۴ بازدید
  تقدیر نماینده محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای حسین مقصودی از مدیر عامل شرکت پرآور صنعت
 • ۵۶ بازدید
  روزنامه ابتکار
 • ۵۸ بازدید
  روز ملی صنعت و معدن
 • ۵۴ بازدید
  لوح تقدیر (روز ملی صنعت و معدن)
 • ۶۵ بازدید
  لوح تقدیر ( نمایشگاه بین المللی تبریز )
 • ۶۲ بازدید
  لوح تقدیر (واحد نمونه استان)
 • ۶۶ بازدید
  لوح تقدیر نمایشگاه تبریز
 • ۷۴ بازدید
  لوح تقدیر نمایشگاه بین المللی مشهد
 • ۵۱ بازدید
  اهدایی خانه صنعت معدن و تجارت
 • ۵۲ بازدید
  یادمان نمایشگاه بین المللی دام و طیور شیراز
 • ۵۶ بازدید
  نیپل استیل
 • ۵۳ بازدید
  نیپل
 • ۴۴ بازدید
  نیپل
 • ۶۵ بازدید
  نازل مه پاش
 • ۵۵ بازدید
  نازل مه پاش
 • ۶۷ بازدید
  لوله نیپل
 • ۴۹ بازدید
  کاسه نیپل