در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۲ بازدید
 • ۳۱ بازدید
  حضور شرکت پرآور در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور تهران (آبان ماه 94 )
 • ۳۳ بازدید
  حضور شرکت پرآور در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور تهران (آبان ماه 94 )
 • ۲۹ بازدید
  حضور شرکت پرآور در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور تهران (آبان ماه 94 )
 • ۲۵ بازدید
  حضور شرکت پرآور در نمایشگاه بین المللی دام و طیور تبریز (مرداد ماه 94 )
 • ۲۳ بازدید
  حضور شرکت پرآور در نمایشگاه بین المللی دام و طیور تبریز (مرداد ماه 94 )
 • ۲۳ بازدید
  حضور شرکت پرآور در نمایشگاه بین المللی دام و طیور تبریز (مرداد ماه 94 )
 • ۲۴ بازدید
  حضور شرکت پرآور در یازدهمین نمایشگاه دام و طیور استان فارس (اردیبهشت 94 )
 • ۳۳ بازدید
  حضور شرکت پرآور در یازدهمین نمایشگاه دام و طیور استان فارس (اردیبهشت 94 )
 • ۲۷ بازدید
  حضور شرکت پرآور در یازدهمین نمایشگاه دام و طیور استان فارس (اردیبهشت 94 )
 • ۲۵ بازدید
  حضور شرکت پرآور در دهمین نمایشگاه دام و طیور مشهد مقدس (مرداد ماه 93 )
 • ۲۲ بازدید
  حضور شرکت پرآور در دهمین نمایشگاه دام و طیور مشهد مقدس (مرداد ماه 93 )
 • ۴۳ بازدید
  تقدیر رئیس دفتر نماینده محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای سبحانی فر از مدیرعامل شرکت پرآور صنعت
 • ۴۶ بازدید
  تقدیر نماینده محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای حسین مقصودی از مدیر عامل شرکت پرآور صنعت
 • ۴۳ بازدید
  روزنامه ابتکار
 • ۴۶ بازدید
  روز ملی صنعت و معدن
 • ۴۲ بازدید
  لوح تقدیر (روز ملی صنعت و معدن)
 • ۴۳ بازدید
  لوح تقدیر ( نمایشگاه بین المللی تبریز )
 • ۴۴ بازدید
  لوح تقدیر (واحد نمونه استان)
 • ۵۱ بازدید
  لوح تقدیر نمایشگاه تبریز
 • ۵۳ بازدید
  لوح تقدیر نمایشگاه بین المللی مشهد
 • ۴۴ بازدید
  اهدایی خانه صنعت معدن و تجارت
 • ۴۲ بازدید
  یادمان نمایشگاه بین المللی دام و طیور شیراز
 • ۴۷ بازدید
  نیپل استیل
 • ۴۴ بازدید
  نیپل
 • ۳۹ بازدید
  نیپل
 • ۴۷ بازدید
  نازل مه پاش
 • ۴۴ بازدید
  نازل مه پاش
 • ۴۹ بازدید
  لوله نیپل
 • ۴۴ بازدید
  کاسه نیپل
 • ۴۷ بازدید
  قفس های تک خانگی (بلدرچین،مرغ،کبک) از دسته قفس های خانگی مکانیزه /جنس: تمام گالوانیزه ضد زنگ/ ظرفیت: بسته به نوع پرنده/ طول: 100 cm/عرض: 62 cm /ارتفاع: 72 cm
 • ۴۴ بازدید
  قفس کبوتر تکرو / جنس: تمام گالوانیزه ضد زنگ/ ظرفیت: (3جفت) / طول: 65 cm / عرض: 50 cm / ارتفاع: 200 cm
 • ۴۰ بازدید
  قفس مرغ و خروس امپراطور،نژاد های درشت هیکل/ جنس: تمام گالوانیزه ضد زنگ / ظرفیت: (2 جفت) / طول: 125 cm / عرض: 82 cm / ارتفاع: 185 cm
 • ۳۹ بازدید
  قفس منبری مرغ تخمگذار/ جنس: تمام گالوانیزه ضد زنگ/ ظرفیت هر لانه: (5) / ظرفیت هر قفس تک: (15) / طول: 125 cm / عرض: 62 cm / ارتفاع: بستگی به تعداد طبقات
 • ۴۳ بازدید
  قفس 3 طبقه مرغ و خروس زینتی تخمگذار/ جنس: تمام گالوانیزه ضد زنگ/ ظرفیت: (6 جفت) طول: 100 cm / عرض: 62 cm / ارتفاع: 175 cm
 • ۳۵ بازدید
  قفس مرغ و خروس زینتی طرح جدید/ جنس: تمام گالوانیزه ضد زنگ/ ظرفیت: بسته به نژاد / طول: 125 cm / عرض: 82 cm / ارتفاع: 200 cm
 • ۳۸ بازدید
  قفس 3 طبقه قرقاول/ جنس: تمام گالوانیزه ضد زنگ/ ظرفیت: (24)/ طول: 100 cm/ عرض:62 cm / ارتفاع: 200 cm
 • ۴۱ بازدید
  قفس 3 طبقه مرغ تخم گذار/ جنس: تمام گالوانیزه ضد زنگ / ظرفیت: (30) / طول: 100 cm / عرض: 62 cm / ارتفاع: 175 cm
 • ۵۱ بازدید
  قفس 5 طبقه بلدرچین تخمگذار دو طرفه/ جنس: تمام گالوانیزه ضد زنگ/ ظرفیت: (330) / طول: 100 cm / عرض: 120 cm / ارتفاع:200 cm
 • ۴۴ بازدید
  قفس 5 طبقه بلدرچین تخمگذار تکرو / جنس: تمام گالوانیزه ضد زنگ/ ظرفیت: (165) / طول: 100 cm / عرض: 62 cm / ارتفاع: 200 cm
 • ۵۳ بازدید
  قفس 4 طبقه کبک تخمگذار/ جنس: تمام گالوانیزه ضد زنگ/ ظرفیت: (60) / طول: 100 cm عرض: 62 cm / ارتفاع: 200 cm