در حال بارگذاری
بالا
 • ۵۶ بازدید
 • ۹۲ بازدید
  ۱۷:۱۱ ۹۴/۰۹/۲۳
  هه
 • ۹۹ بازدید
 • ۷۵ بازدید
 • ۶۴ بازدید
 • ۶۹ بازدید
  فآز سنگین 

روْدْ ﺑُــــــﻮْْدَمْ ﺳَــــــد شُــدم
روْزْ ﺑُــــــﻮْدَم ﺷَـــــب ﺷُــﺪَم
ﺧُـﻮْبْ ﺑُــــــﻮدَمْ بَـــــد ﺷُـــﺪَم 
ﺗُــﻮْ اﯾْْـڹْ ﺷَـﻬْــــﺮٍ ﭘُـﺮْ ﻧِـــــﻘـﺎْْب
ﺗُــﻮْ ﺑــــــﺎْ اوْڹْ ﺑِــــــﺨــــــــﻮآْْبْ
ﻣَـــــڹْ ﺑـــــﺎْ ﻗُـــﺮْصِ ﺧـــــﻮآْْب

.............................................
فآزْ سنگین 

بــه بعضیــا بــاس گفــت :

قسمــت نشد دستـتـو بگیــــرم

ولــے روزای آخــر خــوب مچــتو گــرفتم

     هـــــــــHehـــــــــه
............................................
  ۲۲:۳۶ ۹۴/۰۹/۱۷
  (^~^)
 • ۱۳۹ بازدید
  ۰۲:۵۱ ۹۴/۰۹/۱۹
  اکثرا
  ۱۷:۳۳ ۹۴/۰۹/۱۸
  نه همیشه واقعا...
 • ۶۸ بازدید
  ۲۰:۳۶ ۹۴/۰۹/۱۷
  حتماااا
 • ۴۷ بازدید
  ۱۷:۱۱ ۹۴/۰۹/۲۳
  من زندگی ای رو کردم ک هیشکی بکنش نی!
 • ۴۵ بازدید
  ۱۷:۳۳ ۹۴/۰۹/۱۸
  مستقیم تر از این؟خخخ
  ۲۰:۰۷ ۹۴/۰۹/۱۷
  غیرمستقیم شماره میدینا
 • ۶۷ بازدید
 • ۴۲ بازدید
 • ۴۵ بازدید
 • ۶۵ بازدید
 • ۳۹ بازدید
  فــازلَـــ✍ـش
✘بعضــــیا هــّـّـّـّـّـّـّـّستنـــ کــــه✘
 
       بــــ↯ــاید

⇄روشّـّـّـّـّـّـّـّـِّّٰٰٰٰٰٰــون برچسـٌِِّّّّّّّّٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰـــب زد⇄
     تِــسّـّـّـّـّـّـّـّـّـّـّت شـّّّّّّّّّّّٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰــد

  لــاشــّـّـّـّـّـّـّــّّّّّٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰـی درجــــه یکـــ

هــــჩεჩــــه
 • ۴۳ بازدید
 • ۵۸ بازدید
 • ۴۲ بازدید
  ۰۳:۳۰ ۹۴/۰۹/۱۸
  مرسی سپاس بو تو
  ۰۰:۵۹ ۹۴/۰۹/۱۸
  البومتون عالیی
 • ۳۸ بازدید
  ۱۱:۴۶ ۹۴/۰۹/۱۷
  لایک...
  ۱۰:۵۸ ۹۴/۰۹/۱۷
  فوق العاده اس عالی
  ۰۹:۲۶ ۹۴/۰۹/۱۷
  خواهش میکنم فدات
 • ۳۸ بازدید
 • ۳۶ بازدید
 • ۲۵۸ بازدید
  


به بعضیا باید گفت...

جــــات کــــه خالــــی نیــــست←←↓↓

، هیــــچ

★ســــر جاتــــم دعواســــت

 ◆◇بعله اینجوریااااااس◇◆★

✔ﻧﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺷﺎﺧﯽ ﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﺕ✔

✘ﺑﺮﮔﺮﺩ ﺑﺮﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎت ✘
 • ۴۴ بازدید
  صبح بخیر دوستان
  ۱۱:۴۵ ۹۴/۰۹/۱۷
  صبح بخیر
 • ۳۷ بازدید
  ۱۱:۴۶ ۹۴/۰۹/۱۷
  لایک
 • ۴۳ بازدید
  ۲۰:۲۶ ۹۵/۰۲/۸
  1
  ۰۰:۳۳ ۹۴/۱۰/۱۴
  HUAWEI
  ۱۲:۱۵ ۹۴/۰۹/۲۴
  7
 • ۴۲ بازدید
  ۲۲:۱۵ ۹۴/۰۹/۲۰
  هنوز...
  ۲۲:۱۵ ۹۴/۰۹/۲۰
  نمیشناسمتون...
  ۱۱:۵۸ ۹۴/۰۹/۱۷
  خخخ
 • ۴۰ بازدید
  ۲۲:۱۵ ۹۴/۰۹/۲۰
  کاملا ثابت...
  ۱۰:۱۰ ۹۴/۰۹/۱۷
  میچرخه یکم
 • ۵۱ بازدید
  دیونه کیست ؟
دیونه منم که با این همه خوشگلیو خوشتیپی و جذابیت
میام اینجا عین شاطر هی پست میذارم 
شمام عاشقم نمیشین ...
  ۲۲:۱۶ ۹۴/۰۹/۲۰
  خخخخخخخخخ
 • ۳۴ بازدید
 • ۵۵ بازدید
 • ۸۴ بازدید
 • ۳۷ بازدید
  ۱۲:۴۴ ۹۴/۰۹/۲۰
  بله خودمم
  ۱۷:۱۵ ۹۴/۰۹/۱۹
  این خودتی؟
 • ۴۶ بازدید
 • ۴۹ بازدید
 • ۳۳ بازدید
  ۲۲:۱۷ ۹۴/۰۹/۲۰
  کشتی دیدم...
 • ۴۱ بازدید
  ۲۲:۱۸ ۹۴/۰۹/۲۰
  خخخخخخخخخ عالی...✔
 • ۴۱ بازدید
 • ۶۶ بازدید
  ۲۱:۲۳ ۹۴/۰۹/۱۶
  علامت شیطون پرستیه
  ۱۱:۱۰ ۹۴/۰۹/۱۶
  (个_个)
 • ۱۱۸ بازدید
  دوستان شب نایس ...امیدوارم امشب هتر از دیشب بخوابین
 • ۴۰ بازدید
 • ۴۱ بازدید
 • ۳۷ بازدید
  کی تجربه کرده این حالو.؟!
من خودم خیلی
  ۲۰:۲۷ ۹۵/۰۲/۸
  من خیلی زیاد
  ۲۲:۱۹ ۹۴/۰۹/۲۰
  هیچوقت...خداروشکر
  ۱۱:۱۱ ۹۴/۰۹/۱۶
  خیلی
 • ۳۹ بازدید
 • ۳۴ بازدید
 • ۳۲ بازدید