در حال بارگذاری
بالا
 • ۹ بازدید
 • ۸ بازدید
 • ۹ بازدید
 • ۸ بازدید
 • ۴ بازدید
 • ۳ بازدید
 • ۴ بازدید
 • ۲ بازدید
 • ۹ بازدید
 • ۴ بازدید
 • ۶ بازدید
 • ۳ بازدید
 • ۲ بازدید
 • ۱۵ بازدید
 • ۱۱ بازدید
 • ۱۲ بازدید
 • ۱۴ بازدید
  طرح تشویقی آفتاب - جشنواره دوره سوم پذیرندگان پایانه های فروش
 • ۱۸ بازدید
  دوره سوم باشگاه پذیرندگان پایانه های فروش
 • ۱۷ بازدید
  بسیار سفر باید برد
 • ۲۳ بازدید
 • ۱۲ بازدید
 • ۱۹ بازدید
 • ۲۱ بازدید
 • ۳۰ بازدید
  تقدیرنامه دو ستاره برای تعالی به شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا تعلق گرفت
 • ۴۱ بازدید
  هفتمین همایش سراسری مراکز ارتباط فرد، محل ملاقات کار گروهی با ارتباط مؤثر
 • ۴۵ بازدید
  ✨"تپش در هر تراکنش"✨
"همراه کارت" جدید رو دانلود کن، تراکنش بزن، امتیاز بگیر و به قطب شمال سفر کن! 
هر هفته 50 جایزه 200 هزار تومانی
شرکت در جشنواره: @hamrahcardbot
 • ۵۱ بازدید
  پنل تخصصی «فین‌تک، زیرساخت‌ها، الزامات و چالش‌ها» با حضور مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا
 • ۳۶ بازدید
  کارگاه «راه‌کارها و چالش‌های توسعه استعداد در بانک‌ها
 • ۴۰ بازدید
  فینوتک مسیر مالی شرکت‌ها را هموار می‌کند
 • ۴۴ بازدید
  گزارش تصویری حضور ارتباط فردا در ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
 • ۴۵ بازدید
  فینووا
 • ۳۸ بازدید
  فینوتک
 • ۴۰ بازدید
 • ۶۱ بازدید
 • ۵۲ بازدید
  گردهمایی آموزشی مراکز جدید ارتباط فردا
 • ۵۰ بازدید
 • ۸۰ بازدید
 • ۵۶ بازدید
 • ۴۵ بازدید
 • ۴۶ بازدید
 • ۴۲ بازدید
 • ۵۲ بازدید
 • ۵۴ بازدید
 • ۵۴ بازدید
 • ۴۰ بازدید