در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۲ بازدید
 • ۱۰ بازدید
 • ۱۱ بازدید
 • ۱۱ بازدید
 • ۶ بازدید
 • ۵ بازدید
 • ۶ بازدید
 • ۵ بازدید
 • ۱۱ بازدید
 • ۶ بازدید
 • ۸ بازدید
 • ۶ بازدید
 • ۴ بازدید
 • ۱۸ بازدید
 • ۱۳ بازدید
 • ۱۴ بازدید
 • ۱۶ بازدید
  طرح تشویقی آفتاب - جشنواره دوره سوم پذیرندگان پایانه های فروش
 • ۱۹ بازدید
  دوره سوم باشگاه پذیرندگان پایانه های فروش
 • ۲۰ بازدید
  بسیار سفر باید برد
 • ۲۴ بازدید
 • ۱۳ بازدید
 • ۲۰ بازدید
 • ۲۳ بازدید
 • ۳۱ بازدید
  تقدیرنامه دو ستاره برای تعالی به شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا تعلق گرفت
 • ۴۳ بازدید
  هفتمین همایش سراسری مراکز ارتباط فرد، محل ملاقات کار گروهی با ارتباط مؤثر
 • ۴۷ بازدید
  ✨"تپش در هر تراکنش"✨
"همراه کارت" جدید رو دانلود کن، تراکنش بزن، امتیاز بگیر و به قطب شمال سفر کن! 
هر هفته 50 جایزه 200 هزار تومانی
شرکت در جشنواره: @hamrahcardbot
 • ۵۴ بازدید
  پنل تخصصی «فین‌تک، زیرساخت‌ها، الزامات و چالش‌ها» با حضور مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا
 • ۴۰ بازدید
  کارگاه «راه‌کارها و چالش‌های توسعه استعداد در بانک‌ها
 • ۴۳ بازدید
  فینوتک مسیر مالی شرکت‌ها را هموار می‌کند
 • ۴۶ بازدید
  گزارش تصویری حضور ارتباط فردا در ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
 • ۴۸ بازدید
  فینووا
 • ۴۰ بازدید
  فینوتک
 • ۴۲ بازدید
 • ۶۹ بازدید
 • ۵۵ بازدید
  گردهمایی آموزشی مراکز جدید ارتباط فردا
 • ۵۴ بازدید
 • ۸۳ بازدید
 • ۵۹ بازدید
 • ۴۷ بازدید
 • ۴۷ بازدید
 • ۴۴ بازدید
 • ۵۳ بازدید
 • ۵۵ بازدید
 • ۵۶ بازدید
 • ۴۲ بازدید