در حال بارگذاری
بالا
  • ۶۵ بازدید
    هوا بخورید

آیا نفس کم میارید؟
 آیا احساس میکنید که به خواب بیشتری نیاز دارید ؟
 مطمئنا خیالاتی نشده اید.حامله اید.مصرف اکسیژن شما بیشتر شده است.
منبع : http://www.drnaderheshmati.com/%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
  • ۸۹ بازدید
    پزشک معالج
از طرف سازمان بهداشت جهانی کنترل های روتین دستگاه های مختلف بدن به نحوی توصیه شده است
منبع : http://www.drnaderheshmati.com/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC/
  • ۸۷ بازدید
    مامان آینده عزیز تبریک 

شما در طلوع یک تجربه بسیار زیبا قرار دارید.تجربه زیبایی که تمام زندگی آینده شما را پر از شادی خواهد کرد.شما باید در بهترین فرم و سلامتی قرار داشته باشید,به خاطر خودتان و کوچولو وضعیت شما از نظر جسمی و روحی با قبل از حاملگی تفاوت زیادی دارد.
منبع : http://www.drnaderheshmati.com/%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/