در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۸۰ بازدید
  کویر نمک - زمستان 93
 • ۱۸۳ بازدید
  کویر نمک - زمستان 93
 • ۱۷۰ بازدید
  کویر نمک - زمستان 93
  ۱۹:۰۴ ۹۳/۱۱/۲
  چقد نمک
 • ۱۵۳ بازدید
  کویر نمک - زمستان 93
 • ۱۷۲ بازدید
  بلوار امامزاده احمد-سیرجان
 • ۱۷۰ بازدید
  نمای روبرو یخچالهای دوقلو-سیرجان
 • ۲۳۸ بازدید
  بلوار بهشت زهرا-سیرجان
 • ۱۸۹ بازدید
  نمایی از دیوار یخچالهای دوقلو-سیرجان
 • ۲۱۰ بازدید
  یخچالهای دوقلو-سیرجان-ریزش اولین برف
 • ۳۸۵ بازدید
  #hamrah1
کویر نمک سیرجان
 • ۴۱۱ بازدید
  #hamrah1
کویر نمک سیرجان
 • ۳۱۸ بازدید
  #hamrah1
کویر نمک سیرجان
 • ۳۵۵ بازدید
  #hamrah1
طلوع خورشید - بندرعباس
  ۲۲:۰۰ ۹۳/۱۲/۱۶
  البته نه اینکه من یک عکاس حرفه ای یا نیمه حرفه ای ! ! باشم و دارم عکس ر تحلیل میکنم !!! به عنوان یک عکاس آماتور عرض کردم ، ولی در هر حال عکس زیباییست موفق باشید جناب بلوردی.
  ۲۱:۵۶ ۹۳/۱۲/۱۶
  عکس زیباییست سرخی رنگ خورشید به زیبایی سطح عکس ر پوشونده ، زمان ایده آلی برای گرفتن عکس انتخاب شده ، حس رومانتیکی داره . ok
 • ۲۶۴ بازدید
  #hamrah1
زمستان-بلورد
 • ۳۶۶ بازدید
  #hamrah1
بهار-بلورد
 • ۳۲۷ بازدید
  #hamrah1
نوروز - باغ سنگی - بلورد
  ۱۲:۵۵ ۹۳/۰۵/۵
  چرا از این درختها سنگ آویزون کردن?
 • ۲۴۴ بازدید
  #hamrah1
طبیعت اطراف بلورد - نوروز
 • ۲۴۰ بازدید
  #hamrah1
گل - بیابانهای اطراف بلورد - نوروز