در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۹۳ بازدید
  کویر نمک - زمستان 93
 • ۲۰۴ بازدید
  کویر نمک - زمستان 93
 • ۱۸۵ بازدید
  کویر نمک - زمستان 93
  ۱۹:۰۴ ۹۳/۱۱/۲
  چقد نمک
 • ۱۷۹ بازدید
  کویر نمک - زمستان 93
 • ۱۹۳ بازدید
  بلوار امامزاده احمد-سیرجان
 • ۱۹۰ بازدید
  نمای روبرو یخچالهای دوقلو-سیرجان
 • ۲۵۹ بازدید
  بلوار بهشت زهرا-سیرجان
 • ۲۰۳ بازدید
  نمایی از دیوار یخچالهای دوقلو-سیرجان
 • ۲۲۷ بازدید
  یخچالهای دوقلو-سیرجان-ریزش اولین برف
 • ۴۲۵ بازدید
  #hamrah1
کویر نمک سیرجان
 • ۴۳۳ بازدید
  #hamrah1
کویر نمک سیرجان
 • ۳۳۲ بازدید
  #hamrah1
کویر نمک سیرجان
 • ۳۷۷ بازدید
  #hamrah1
طلوع خورشید - بندرعباس
  ۲۲:۰۰ ۹۳/۱۲/۱۶
  البته نه اینکه من یک عکاس حرفه ای یا نیمه حرفه ای ! ! باشم و دارم عکس ر تحلیل میکنم !!! به عنوان یک عکاس آماتور عرض کردم ، ولی در هر حال عکس زیباییست موفق باشید جناب بلوردی.
  ۲۱:۵۶ ۹۳/۱۲/۱۶
  عکس زیباییست سرخی رنگ خورشید به زیبایی سطح عکس ر پوشونده ، زمان ایده آلی برای گرفتن عکس انتخاب شده ، حس رومانتیکی داره . ok
 • ۲۷۹ بازدید
  #hamrah1
زمستان-بلورد
 • ۳۷۹ بازدید
  #hamrah1
بهار-بلورد
 • ۳۴۵ بازدید
  #hamrah1
نوروز - باغ سنگی - بلورد
  ۱۲:۵۵ ۹۳/۰۵/۵
  چرا از این درختها سنگ آویزون کردن?
 • ۲۷۰ بازدید
  #hamrah1
طبیعت اطراف بلورد - نوروز
 • ۲۵۰ بازدید
  #hamrah1
گل - بیابانهای اطراف بلورد - نوروز