در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۷۳ بازدید
  کویر نمک - زمستان 93
 • ۱۷۴ بازدید
  کویر نمک - زمستان 93
 • ۱۵۹ بازدید
  کویر نمک - زمستان 93
  ۱۹:۰۴ ۹۳/۱۱/۲
  چقد نمک
 • ۱۴۴ بازدید
  کویر نمک - زمستان 93
 • ۱۶۱ بازدید
  بلوار امامزاده احمد-سیرجان
 • ۱۶۳ بازدید
  نمای روبرو یخچالهای دوقلو-سیرجان
 • ۲۲۵ بازدید
  بلوار بهشت زهرا-سیرجان
 • ۱۷۷ بازدید
  نمایی از دیوار یخچالهای دوقلو-سیرجان
 • ۲۰۱ بازدید
  یخچالهای دوقلو-سیرجان-ریزش اولین برف
 • ۳۶۹ بازدید
  #hamrah1
کویر نمک سیرجان
 • ۳۹۸ بازدید
  #hamrah1
کویر نمک سیرجان
 • ۳۰۸ بازدید
  #hamrah1
کویر نمک سیرجان
 • ۳۴۴ بازدید
  #hamrah1
طلوع خورشید - بندرعباس
  ۲۲:۰۰ ۹۳/۱۲/۱۶
  البته نه اینکه من یک عکاس حرفه ای یا نیمه حرفه ای ! ! باشم و دارم عکس ر تحلیل میکنم !!! به عنوان یک عکاس آماتور عرض کردم ، ولی در هر حال عکس زیباییست موفق باشید جناب بلوردی.
  ۲۱:۵۶ ۹۳/۱۲/۱۶
  عکس زیباییست سرخی رنگ خورشید به زیبایی سطح عکس ر پوشونده ، زمان ایده آلی برای گرفتن عکس انتخاب شده ، حس رومانتیکی داره . ok
 • ۲۵۴ بازدید
  #hamrah1
زمستان-بلورد
 • ۳۵۸ بازدید
  #hamrah1
بهار-بلورد
 • ۳۱۹ بازدید
  #hamrah1
نوروز - باغ سنگی - بلورد
  ۱۲:۵۵ ۹۳/۰۵/۵
  چرا از این درختها سنگ آویزون کردن?
 • ۲۳۰ بازدید
  #hamrah1
طبیعت اطراف بلورد - نوروز
 • ۲۳۲ بازدید
  #hamrah1
گل - بیابانهای اطراف بلورد - نوروز