در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۵۱ بازدید
  کویر نمک - زمستان 93
 • ۱۵۳ بازدید
  کویر نمک - زمستان 93
 • ۱۳۳ بازدید
  کویر نمک - زمستان 93
  ۱۹:۰۴ ۹۳/۱۱/۲
  چقد نمک
 • ۱۲۸ بازدید
  کویر نمک - زمستان 93
 • ۱۴۰ بازدید
  بلوار امامزاده احمد-سیرجان
 • ۱۴۴ بازدید
  نمای روبرو یخچالهای دوقلو-سیرجان
 • ۲۰۵ بازدید
  بلوار بهشت زهرا-سیرجان
 • ۱۵۴ بازدید
  نمایی از دیوار یخچالهای دوقلو-سیرجان
 • ۱۸۱ بازدید
  یخچالهای دوقلو-سیرجان-ریزش اولین برف
 • ۳۳۶ بازدید
  #hamrah1
کویر نمک سیرجان
 • ۳۷۴ بازدید
  #hamrah1
کویر نمک سیرجان
 • ۲۸۷ بازدید
  #hamrah1
کویر نمک سیرجان
 • ۳۱۹ بازدید
  #hamrah1
طلوع خورشید - بندرعباس
  ۲۲:۰۰ ۹۳/۱۲/۱۶
  البته نه اینکه من یک عکاس حرفه ای یا نیمه حرفه ای ! ! باشم و دارم عکس ر تحلیل میکنم !!! به عنوان یک عکاس آماتور عرض کردم ، ولی در هر حال عکس زیباییست موفق باشید جناب بلوردی.
  ۲۱:۵۶ ۹۳/۱۲/۱۶
  عکس زیباییست سرخی رنگ خورشید به زیبایی سطح عکس ر پوشونده ، زمان ایده آلی برای گرفتن عکس انتخاب شده ، حس رومانتیکی داره . ok
 • ۲۳۸ بازدید
  #hamrah1
زمستان-بلورد
 • ۳۳۷ بازدید
  #hamrah1
بهار-بلورد
 • ۳۰۹ بازدید
  #hamrah1
نوروز - باغ سنگی - بلورد
  ۱۲:۵۵ ۹۳/۰۵/۵
  چرا از این درختها سنگ آویزون کردن?
 • ۲۰۹ بازدید
  #hamrah1
طبیعت اطراف بلورد - نوروز
 • ۲۱۴ بازدید
  #hamrah1
گل - بیابانهای اطراف بلورد - نوروز