در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۸۴ بازدید
  کویر نمک - زمستان 93
 • ۱۸۹ بازدید
  کویر نمک - زمستان 93
 • ۱۷۱ بازدید
  کویر نمک - زمستان 93
  ۱۹:۰۴ ۹۳/۱۱/۲
  چقد نمک
 • ۱۶۰ بازدید
  کویر نمک - زمستان 93
 • ۱۷۸ بازدید
  بلوار امامزاده احمد-سیرجان
 • ۱۷۶ بازدید
  نمای روبرو یخچالهای دوقلو-سیرجان
 • ۲۴۳ بازدید
  بلوار بهشت زهرا-سیرجان
 • ۱۹۲ بازدید
  نمایی از دیوار یخچالهای دوقلو-سیرجان
 • ۲۱۷ بازدید
  یخچالهای دوقلو-سیرجان-ریزش اولین برف
 • ۳۹۷ بازدید
  #hamrah1
کویر نمک سیرجان
 • ۴۱۷ بازدید
  #hamrah1
کویر نمک سیرجان
 • ۳۲۲ بازدید
  #hamrah1
کویر نمک سیرجان
 • ۳۶۲ بازدید
  #hamrah1
طلوع خورشید - بندرعباس
  ۲۲:۰۰ ۹۳/۱۲/۱۶
  البته نه اینکه من یک عکاس حرفه ای یا نیمه حرفه ای ! ! باشم و دارم عکس ر تحلیل میکنم !!! به عنوان یک عکاس آماتور عرض کردم ، ولی در هر حال عکس زیباییست موفق باشید جناب بلوردی.
  ۲۱:۵۶ ۹۳/۱۲/۱۶
  عکس زیباییست سرخی رنگ خورشید به زیبایی سطح عکس ر پوشونده ، زمان ایده آلی برای گرفتن عکس انتخاب شده ، حس رومانتیکی داره . ok
 • ۲۶۹ بازدید
  #hamrah1
زمستان-بلورد
 • ۳۶۹ بازدید
  #hamrah1
بهار-بلورد
 • ۳۳۴ بازدید
  #hamrah1
نوروز - باغ سنگی - بلورد
  ۱۲:۵۵ ۹۳/۰۵/۵
  چرا از این درختها سنگ آویزون کردن?
 • ۲۵۴ بازدید
  #hamrah1
طبیعت اطراف بلورد - نوروز
 • ۲۴۲ بازدید
  #hamrah1
گل - بیابانهای اطراف بلورد - نوروز