در حال بارگذاری
بالا
 • ۵۱ بازدید
  ۲۳:۱۳ ۹۶/۰۵/۱۱
  سلمان عزیز ممنون بابت لایکت خجالتمون دادی
 • ۹۳ بازدید
  ۰۰:۳۷ ۹۴/۱۰/۲۹
  اگر پاکیت را بخواهی ثابت کنی ...... باید کمی دورغ بگویی... صداقت را کسی باور ندارد... باید کمی دو رنگ شوی... این است رمز اعتماد پیدا کردن در این دوران..... اما تویادت باشد لازم نیست به هیچکس ثابت کنی... خودت را ..... پاکیت را ...... فقط خودت باش بگذار هرچه میخواهند بگویند ! چه فرقی میکند آدمها چه فکری درباره ات خواهند کرد... مهم خدایت است که قبولت داشته باشد... خودت باش و خدایت ... خدا برایت کافیست ...!
 • ۷۶ بازدید
  ۰۰:۲۴ ۹۴/۱۰/۲۹
  ﺩﯾﺸﺐ مادری ﺑﺎ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﯿﻤﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ: "ﭼﺮﺍ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﭼﺮﺍ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯼ ﺻﺤﻨﻪﺩﺍﺭ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﺁﻗﺎﺟﺎﻥ ! ﻣﻦ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﻭﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﮐﻮﭼﯿﮏ ﺩﺍﺭﻡ ". ﺻﺪﺍﯼ ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺗﻠﻔﻦ: "خانم ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺎﺷﯿﺪ . ﮐﺪﺍﻡ ﻓﯿﻠﻢ ﺻﺤﻨﻪﺩﺍﺭ؟ ﻣﺎﮐﺪﺍﻡ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﺭﺍ ﭘﺨﺶ ﮐﺮﺩﻩﺍﯾﻢ؟ "! مادر: "ﭼﯽ ﺑﮕﻢ؟ ﻣﺜﻼ ﻫﻤﺎﻥ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺳﺲ ﻣﺎﯾﻮﻧﺰ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻔﺮﻩ، ﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺧﻮﺵ ﺭﻧﮕﯽ ﭼﯿﺪﻩﺍﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺁﻥ ﯾﺨﭽﺎﻝ ﺳﺎﯾﺪﺑﺎﯼﺳﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﯿﻮﻩﻫﺎ ﻭ ﺧﻮﺭﺍﮐﯽﻫﺎﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ . ﯾﺨﭽﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﮐﺠﺎ ﺟﺎ ﺑﺪﻫﺪ ﺍﺯ ﻓﺮﻁ ﭘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ... ﺁﻗﺎ ﻣﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﭽﻪ ﺧﺮﺩﺳﺎﻝ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ". ﻭ ﺻﺪﺍﯼ زن، ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﻋﺎﺟﺰﺍﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ... "ﺁﻗﺎ ...! ﺑﭽﻪﻫﺎﯼ ﻣﻦ، ﮐﻢ ﺳﻦﻭﺳﺎﻝ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺯﯾﺎﺩ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ . ﺁﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻫﺴﺖ ﺑﻪﺟﺎﯼ ﺩﺳﺖﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺯﻥ ﺧﺎﺭﺟﯽ، ﻣﯿﻮﻩﻫﺎ ﻭ ﻏﺬﺍﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪ؟
 • ۷۰ بازدید
  ۱۳:۴۸ ۹۴/۱۰/۱۸
  خـــــــــــــــدایا شبــــــ اول قبـــــــرم به حـــــرمت این همہ عذابے ڪہ ڪشی ــــــــدم و هیچے نگفتــــــــــم سڪـــــــوت ڪن مثــــــل روزایے ڪہ بایـــــد تو دهن خیلیـــــــــــا مےزدے امـــــــا سڪـــــــوت ڪردے...
 • ۹۷ بازدید
 • ۸۱ بازدید
 • ۸۲ بازدید
 • ۹۱ بازدید
 • ۷۲ بازدید
 • ۸۸ بازدید
  ۰۰:۲۶ ۹۵/۰۳/۵
  وااااااااااااای عالی بود واقعا لایک داره...
  ۱۷:۰۳ ۹۴/۰۸/۱۸
  احسنت
 • ۹۹ بازدید
  ۲۱:۲۹ ۹۵/۰۱/۱۳
  لعنت به هر چی عربه
 • ۶۲ بازدید
 • ۷۳ بازدید
 • ۱۴۲ بازدید
 • ۷۰ بازدید
 • ۸۰ بازدید
 • ۷۱ بازدید
 • ۱۰۳ بازدید
 • ۹۲ بازدید
 • ۱۵۲ بازدید
 • ۱۱۱ بازدید
 • ۷۰ بازدید
  ۱۴:۴۶ ۹۵/۰۸/۱۰
  ممنون نظر لطفتونه ممنون از حضورتون
  ۱۲:۵۷ ۹۵/۰۸/۶
  سلام آقا سلمان روزتون بخیر همه پستاتون عاااااااااااااااااالین
 • ۷۴ بازدید
  ۱۵:۱۱ ۹۴/۰۸/۱
  ساختمان" کاسا میلا" طراح؛ آنتونی گائودی واقع در کاتالان اسپانیا گائودی معتقد بود هیچ خطی در طبیعت صاف و مستقیم وجود ندارد،بنابراین با الهام از طبیعت ساختمان های خود را طراحی می کرد. این ساختمان دارای پارکینگ است در صورتی که تا آن زمان خودرویی طراحی و ساخته نشده بود و به همین خاطر مورد تمسخر مردم واقع می شد. ساخت این ساختمان بیست سال به طول انجامید. کارفرمایان این ساختمان یک خانم و آقای متمولی بودند که از پس پرداخت هزینه ی طراحی آن برنیامدند. مدتی بعد ساخت ساختمان با اینکه به صورت کامل هم تمام نشده یک جا فروخته شد و هزینه ی گائودی را پرداخت کردند گائودی طلب خود را دریافت کرد و با اهدای آن به یک موسسه خیریه در حالی که از عرض خیابان می گذشت مورد اصابت یک خودرو قرار گرفت و جان باخت.
 • ۱۰۳ بازدید
 • ۱۰۵ بازدید
 • ۱۱۷ بازدید
 • ۵۸ بازدید
 • ۱۳۵ بازدید
 • ۶۹ بازدید
 • ۱۲۵ بازدید
 • ۱۴۱ بازدید
 • ۷۵ بازدید
 • ۶۸ بازدید
  ۲۱:۲۵ ۹۴/۰۷/۲۷
  ممنونم لطف کردید
 • ۷۲ بازدید
 • ۹۲ بازدید
 • ۷۹ بازدید
 • ۹۸ بازدید
 • ۴۹ بازدید
 • ۸۶ بازدید
 • ۶۹ بازدید
 • ۷۱ بازدید
  ۱۲:۵۸ ۹۵/۰۸/۶
  فووووووول لااااااااااااااااایک
 • ۷۵ بازدید
 • ۱۲۳ بازدید
 • ۵۸ بازدید
 • ۶۶ بازدید
  ۱۲:۵۸ ۹۵/۰۸/۶
  بسیار زیبا