در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۳ بازدید
  به استضحار میرسانیم جناب آقای اسداسماعیلی به سایت لنزور قدم رنجه فرمودند و سایت لنزور را با وجود با برکت شان با برکت کردند.
  ۰۷:۳۰ ۹۶/۱۱/۱۱
  لنزور جای مسخره بازی نیست
  ۰۱:۲۸ ۹۶/۱۱/۱۱
  چرا اینقدر پیج میسازی ؟
 • ۱۱ بازدید
  به استضحار میرسانیم جناب آقای اسداسماعیلی به سایت لنزور قدم رنجه فرمودند و سایت لنزور را با وجود با برکت شان با برکت کردند.
  ۰۷:۰۲ ۹۶/۱۱/۱۱
  سلام مرسب
  ۰۱:۵۶ ۹۶/۱۱/۱۱
  قربانت داداش میدونم اهل توهین کردن نیستی این داداشمونم گفتم بهت کاری به کسی نداره تاجای که من میدونم برای کسی مشکل درست نکرده تنها مشکلش تعداد پیجاشه همین
  ۰۱:۵۴ ۹۶/۱۱/۱۱
  ممنون از لطفت داداش بهنام میدونی که اهل توهین نیستم و اون کاربر الی به ایشون گفت خل و من توهینی نکردم فقط بهش گفتم که کسی رو تهدید نکنه و دست از ساختن پیچ های زیاد برداره که اینطوری شخصیت و سلامت روحی وروانی خودش رو درنظر دیگران زیر سوال میبره و باعث میشه اکثریت بلاکش کنند،
 • ۹ بازدید
  به استضحار میرسانیم جناب آقای اسداسماعیلی به سایت لنزور قدم رنجه فرمودند و سایت لنزور را با وجود با برکت شان با برکت کردند.
 • ۸ بازدید
  به استضحار میرسانیم جناب آقای اسداسماعیلی به سایت لنزور قدم رنجه فرمودند و سایت لنزور را با وجود با برکت شان با برکت کردند.
 • ۹ بازدید
  به استضحار میرسانیم جناب آقای اسداسماعیلی به سایت لنزور قدم رنجه فرمودند و سایت لنزور را با وجود با برکت شان با برکت کردند.
 • ۱۰ بازدید
  به استضحار میرسانیم جناب آقای اسداسماعیلی به سایت لنزور قدم رنجه فرمودند و سایت لنزور را با وجود با برکت شان با برکت کردند.
 • ۸ بازدید
  به استضحار میرسانیم جناب آقای اسداسماعیلی به سایت لنزور قدم رنجه فرمودند و سایت لنزور را با وجود با برکت شان با برکت کردند.
 • ۸ بازدید
  به استضحار میرسانیم جناب آقای اسداسماعیلی به سایت لنزور قدم رنجه فرمودند و سایت لنزور را با وجود با برکت شان با برکت کردند.
 • ۶ بازدید
  به استضحار میرسانیم جناب آقای اسداسماعیلی به سایت لنزور قدم رنجه فرمودند و سایت لنزور را با وجود با برکت شان با برکت کردند.
 • ۵ بازدید
  به استضحار میرسانیم جناب آقای اسداسماعیلی به سایت لنزور قدم رنجه فرمودند و سایت لنزور را با وجود با برکت شان با برکت کردند.
  ۱۲:۴۵ ۹۶/۱۱/۱۱
  خدا شفات بده
 • ۵ بازدید
  به استضحار میرسانیم جناب آقای اسداسماعیلی به سایت لنزور تشریف فرما شده اند.