در حال بارگذاری
بالا
 • لحظه غروب...تو جنگلهای یاسوج...رفیقم کجایی....دقیقا کجایی....پرواز تلخ یاسوج
 • ۲ بازدید
  ولـنـتـــــایــــنِ جــشـــــنِ کــــودکـــــانِ کـــــار اَســــــت
و مــَــــن بـــــــرا ــــــے خــوشــحـــــال کــَـردنــشــــــان
اَز ســَـــرِ هــَــــر چــهـــــار راه
بــَـــــرا ـــــــے تـــــــو
گــُـلــــــــے خــــواهــَـــــم خــَــــریــــــد ..!!
 • ۴ بازدید
  این بهترین تصویریه که میشه از مادر نشون داد . فرشته ای که با قد خمیده هم باز فرشته اس....
  ۱۸:۲۶ ۹۶/۱۱/۲۰
  ....
 • ۵ بازدید
  swear..
 • ۳ بازدید
  بـــــــے اِنــصـــــــــاف
لااقـــــــل مــَــــرا تـَــحــــــریــــــم کــُـــــن .
تــــا دلـــَــــم خــــــــوش بــاشــَـــــد بـــه
ســـــالــهـــــــا مـُـــذاکـــــــره بـــا تـــــــــو ...
 • ۵ بازدید
  بـیـچـــــاره شـــــورا ـــــے اَمــنــیــــــت
وقــــت خــــود را بــیــهـــــوده تــلــــف مــــے کــنــنــــد
خــبـــــر نــدارنـــــد کــه ســـــلاحِ کــشــتــار جــمــعـــــے
هــمـــــان " چــشــمــــــان " تــوســـــت ..!!
  ۱۸:۳۰ ۹۶/۱۱/۹
  :))
 • ۷ بازدید
  راســتــــــے !!
هــنـــــوز هـــــم رنــــــگِ چــشــمـــــــانـــــــت
جــعــبـــــــهء مــــــداد رنــگــــے هـــــا را
کـــــلافــــه مــــــے کـــُــنــــد ؟؟
  ۱۳:۱۴ ۹۶/۱۱/۲۴
  :)
 • ۳ بازدید
  اَز تــــــو ، تــنــهـــــا وَصـــــفِ دیـــــدارَت
نــَـصــیــــــبِ مـــــــا شـُـــــده .
بــَــــرف تـــهـــــــــران اَســــــت
و ســـــوزَش مـــــے رود تــا اُورشَــلـــــیم ..!!
  ۰۲:۱۸ ۹۶/۱۱/۹
  مرسی
  ۰۱:۴۶ ۹۶/۱۱/۹
  قشنگ بود:)
 • ۳ بازدید
  ســَــــرد اَســــــت هــَــــوا .
بــیــــــرون اَگـــــر مـــــــے رو ـــــــے
دســـتـــهــــــا ــــــےِ مـــَــــرا
بــا خـــــــودت بـــِــبــــَــــر ...
 • ۶ بازدید
  
اَز صــلــــــحِ جــهــــــانـــــــے مـــــے گــفـــــــت
ولـــــــے چــشــمــهــــــایــــــش
ســـــرِ جــنـــــــگ داشــــــت ..!!
 • ۴ بازدید
  تقدیم به دوست عزیزم....
.
.
بدون شرح
  ۱۱:۲۹ ۹۶/۱۱/۳
  ...
  ۰۷:۳۹ ۹۶/۱۱/۳
  سلام روز خوش
 • ۱۰ بازدید
  تو....
  ۱۱:۴۹ ۹۶/۱۱/۳
  ......
  ۱۱:۳۶ ۹۶/۱۱/۳
  میفهمم...درک میکنم.....یعنی سعی میکنم درک کنم....فقط بهم بگو که چیزی شده ؟ حالشون بدتر شده ؟
 • ۴ بازدید
  بدترین سال امسال بود
هروز یه غم
هروز یه اتفاق
این حادثه غم انگیز رو به تمامی داغداران تسلیت میگم
 • ۴ بازدید
  هیچ
  ۱۷:۴۳ ۹۶/۱۰/۲۲
  گویند برای کلبه کوچک همسایه‌ات چراغی آرزو کن قطعأ حوالی خانه تونیز روشن خواهد شد من خورشید را برای خانه دلتان آرزو میکنم تاهم گرم باشد وهم سرشار از روشنایی
 • ۶ بازدید
  جمعه....
 • ۱۰ بازدید
  درود
  ۲۱:۴۰ ۹۶/۱۰/۲۶
  سلام شبتون ماه