در حال بارگذاری
بالا
 • ۸ بازدید
 • ۱۳ بازدید
 • ۳۸ بازدید
 • ۲۱ بازدید
 • ۵۳ بازدید
  ۰۰:۴۰ ۹۵/۰۶/۳۰
  عیدتون مبارک
  ۰۰:۴۰ ۹۵/۰۶/۳۰
  سلام
 • ۵۷ بازدید
  ۰۶:۵۵ ۹۴/۱۰/۱۴
  سلام احسنتم وخدا قوت
 • ۸۰ بازدید
 • ۶۴ بازدید
 • ۶۸ بازدید
 • ۶۸ بازدید
 • ۸۳ بازدید
 • ۹۰ بازدید
 • ۶۶ بازدید
 • ۸۳ بازدید
  ۲۲:۴۸ ۹۴/۰۵/۱۶
  شصت ونه شب تامحرم سینه درتاب وتب است  شصت و نه در وادی اعداد نام زینب است   خون ثارالله اگر تضمین مذهب می شود   نطق زینب ضامن ابقای دین و مکتب است
 • ۸۴ بازدید
 • ۷۹ بازدید
 • ۷۰ بازدید
 • ۶۸ بازدید
 • ۸۵ بازدید
  ۰۰:۲۰ ۹۴/۰۵/۱۵
  ممنونم الحمد الله خوبه شکر
  ۰۰:۲۰ ۹۴/۰۵/۱۵
  سلام آقامجتبی.
  ۰۰:۱۹ ۹۴/۰۵/۱۵
  خوبین؟فرشته ی كوچولوتون خوبه؟
 • ۷۹ بازدید
 • ۸۸ بازدید
 • ۷۷ بازدید
 • ۷۰ بازدید
  ۱۹:۴۰ ۹۴/۰۴/۲۳
  الهی آمین
 • ۱۰۳ بازدید
  ۱۵:۴۱ ۹۴/۰۴/۲۰
  سلام داداش کجایی؟؟
 • ۷۴ بازدید
 • ۷۴ بازدید
 • ۶۵ بازدید
 • ۶۸ بازدید
  ۱۰:۴۹ ۹۴/۰۳/۱۶
  تاسف گذشته و خوشحالی به اكنون عامل عذاب و فخرفروشی و همه بدیهای دیگر است ؛ برعكس امید به آینده ابدی...
 • ۷۱ بازدید
 • ۹۸ بازدید
 • ۶۳ بازدید
 • ۶۹ بازدید
 • ۷۲ بازدید
 • ۹۲ بازدید
 • ۶۸ بازدید
 • ۸۵ بازدید
 • ۶۵ بازدید
  ۲۰:۱۷ ۹۴/۰۳/۱۳
  حدیث یكی از معصومین
  ۲۰:۱۷ ۹۴/۰۳/۱۳
  كفی بالموت واعظا
 • ۱۱۰ بازدید
  ۲۰:۱۹ ۹۴/۰۳/۱۳
  انسان طغیان خواهد كرد اگر خود را بی نیاز ببیند. (آیه قرآنش دقیق یادم نیست)
 • ۷۰ بازدید
 • ۸۴ بازدید
  ۲۰:۵۷ ۹۴/۰۳/۱۳
  ممنون میشوم كسی این حدیث توضیح بدهد؛
 • ۹۱ بازدید
  ۲۰:۵۸ ۹۴/۰۳/۱۳
  تقوا = انجام واجبات ، ترك محرمات
 • ۸۵ بازدید
 • ۷۴ بازدید
  ۱۴:۵۴ ۹۴/۰۳/۱۳
  واقعا...
 • ۶۹ بازدید
  ۱۴:۵۶ ۹۴/۰۳/۱۳
  چه روشن حرف زده اند معصومان و ما چه بی عمل...
  ۱۳:۵۹ ۹۴/۰۳/۱۳
  الحمدلله
 • ۷۹ بازدید