در حال بارگذاری
بالا
 • ۶ بازدید
 • ۳۳ بازدید
 • ۱۷ بازدید
 • ۴۹ بازدید
  ۰۰:۴۰ ۹۵/۰۶/۳۰
  عیدتون مبارک
  ۰۰:۴۰ ۹۵/۰۶/۳۰
  سلام
 • ۵۲ بازدید
  ۰۶:۵۵ ۹۴/۱۰/۱۴
  سلام احسنتم وخدا قوت
 • ۷۵ بازدید
 • ۶۲ بازدید
 • ۶۴ بازدید
 • ۶۵ بازدید
 • ۷۵ بازدید
 • ۸۵ بازدید
 • ۶۶ بازدید
 • ۷۹ بازدید
  ۲۲:۴۸ ۹۴/۰۵/۱۶
  شصت ونه شب تامحرم سینه درتاب وتب است  شصت و نه در وادی اعداد نام زینب است   خون ثارالله اگر تضمین مذهب می شود   نطق زینب ضامن ابقای دین و مکتب است
 • ۷۸ بازدید
 • ۷۶ بازدید
 • ۶۵ بازدید
 • ۶۶ بازدید
 • ۸۰ بازدید
  ۰۰:۲۰ ۹۴/۰۵/۱۵
  ممنونم الحمد الله خوبه شکر
  ۰۰:۲۰ ۹۴/۰۵/۱۵
  سلام آقامجتبی.
  ۰۰:۱۹ ۹۴/۰۵/۱۵
  خوبین؟فرشته ی كوچولوتون خوبه؟
 • ۷۷ بازدید
 • ۸۴ بازدید
 • ۷۲ بازدید
 • ۶۵ بازدید
  ۱۹:۴۰ ۹۴/۰۴/۲۳
  الهی آمین
 • ۹۹ بازدید
  ۱۵:۴۱ ۹۴/۰۴/۲۰
  سلام داداش کجایی؟؟
 • ۷۲ بازدید
 • ۷۱ بازدید
 • ۶۱ بازدید
 • ۶۳ بازدید
  ۱۰:۴۹ ۹۴/۰۳/۱۶
  تاسف گذشته و خوشحالی به اكنون عامل عذاب و فخرفروشی و همه بدیهای دیگر است ؛ برعكس امید به آینده ابدی...
 • ۶۷ بازدید
 • ۹۵ بازدید
 • ۵۹ بازدید
 • ۶۷ بازدید
 • ۶۶ بازدید
 • ۸۹ بازدید
 • ۶۵ بازدید
 • ۸۱ بازدید
 • ۶۲ بازدید
  ۲۰:۱۷ ۹۴/۰۳/۱۳
  حدیث یكی از معصومین
  ۲۰:۱۷ ۹۴/۰۳/۱۳
  كفی بالموت واعظا
 • ۱۰۴ بازدید
  ۲۰:۱۹ ۹۴/۰۳/۱۳
  انسان طغیان خواهد كرد اگر خود را بی نیاز ببیند. (آیه قرآنش دقیق یادم نیست)
 • ۶۷ بازدید
 • ۸۰ بازدید
  ۲۰:۵۷ ۹۴/۰۳/۱۳
  ممنون میشوم كسی این حدیث توضیح بدهد؛
 • ۸۷ بازدید
  ۲۰:۵۸ ۹۴/۰۳/۱۳
  تقوا = انجام واجبات ، ترك محرمات
 • ۸۰ بازدید
 • ۷۲ بازدید
  ۱۴:۵۴ ۹۴/۰۳/۱۳
  واقعا...
 • ۶۷ بازدید
  ۱۴:۵۶ ۹۴/۰۳/۱۳
  چه روشن حرف زده اند معصومان و ما چه بی عمل...
  ۱۳:۵۹ ۹۴/۰۳/۱۳
  الحمدلله
 • ۷۶ بازدید
 • ۷۹ بازدید