در حال بارگذاری
بالا
 • ۳۸ بازدید
  او امام کوخ نشینان بود/ 
خانه اش به مزارش همخوانی ندارد /
روزی از آن حسینیه ساده جهان را در هم می کوبید /
و حالا با این مرقد فاخر دنیا برای در هم کوبیدنش نقشه می کشد /                  
ولی خبر ندارند که مرقدش شاید شاهانه باشد /
ولی جمارانش هنوز همان سادگی دوران رهبریش را دارد  /                                     
و جانشینش همان راه کوخ نشینان را در پیش گرفته
 • ۴۲ بازدید
  و حالا بعد یک سال نیم دوباره دیدمتان/ 
شیخ ما چقدر آرام خوابیده بودی /
در گوشه ی حرم
 • ۴۰ بازدید
  علی اکبر های خمینی
 • ۳۲ بازدید
  علی اکبر های خمینی
 • ۵۶ بازدید
  مزار شهدای گمنام کوهسنگی مشهد - برای دریافت در اندازه اصلی به وبلاگ عمار سید علی مراجعه نمایید
 • ۳۸ بازدید
  مزار شهدای گمنام کوهسنگی مشهد - برای دریافت در اندازه اصلی به وبلاگ عمار سید علی مراجعه نمایید
 • ۵۲ بازدید
  مزار شهدای گمنام کوهسنگی مشهد - برای دریافت در اندازه اصلی به وبلاگ عمار سید علی مراجعه نمایید
 • ۵۰ بازدید
  مزار شهدای گمنام کوهسنگی مشهد - برای دریافت در اندازه اصلی به وبلاگ عمار سید علی مراجعه نمایید
 • ۲۰ بازدید
  پوستر/مرهون فاطمه زهرا (س)
 • ۳۲ بازدید
  پوستر نسیمی جان فزا می آید
 • ۲۸ بازدید
  امام زاده علی بن جعفر علیه السلام - شهر مقدس قم - آبان ماه 1394- برای دریافت تصویر در اندازه اصلی به وبلاگ عمار سید علی مراجعه نمایید
 • ۲۸ بازدید
  امام زاده علی بن جعفر علیه السلام - شهر مقدس قم - آبان ماه 1394- برای دریافت تصویر در اندازه اصلی به وبلاگ عمار سید علی مراجعه نمایید
 • ۲۸ بازدید
  امام زاده علی بن جعفر علیه السلام - شهر مقدس قم - آبان ماه 1394- برای دریافت تصویر در اندازه اصلی به وبلاگ عمار سید علی مراجعه نمایید
 • ۳۶ بازدید
  پوستر خون به ناحق ریخته - وبلاگ عمار سید علی
 • ۴۰ بازدید
  جمکران - وبلاگ عمار سید علی
 • ۵۰ بازدید
  جمکران - وبلاگ عمار سید علی
 • ۵۱ بازدید
  جمکران - وبلاگ عمار سید علی
 • ۵۲ بازدید
  قم - مسجد جامع
 • ۶۰ بازدید
  قم - حرم حضرت معصومه (س)
 • ۴۳ بازدید
  قم - حرم حضرت معصومه (س)
 • ۴۷ بازدید
  حرم حضرت معصومه (س) - قم
 • ۴۴ بازدید
  قم - حرم حضرت معصومه (س)
 • ۴۱ بازدید
  قم - حرم حضرت معصومه (س)
 • ۳۹ بازدید
  امام زاده اسحاق -شهرستان شفت -استان گیلان
 • ۵۴ بازدید
  السلام علیک یا سلطان یا علی بن موسی رضا 

/برای همه دوستان دعاگو بودیم
 • ۵۱ بازدید
  پوستر ؛دولت مستکبر آمریکا
 • ۸۶ بازدید
  عید فطر مبارک -طراحی شده توسط طراحان وبلاگ عمار سید علی
 • ۶۵ بازدید
  عید فطر مبارک -طراحی شده توسط طراحان وبلاگ عمار سید علی
 • ۴۵ بازدید
  پوستر؛ادامه مبارزه با استکبار
 • ۴۶ بازدید
  پوستر ؛یمن و ایالات سعودی
 • ۴۱ بازدید
  سه سار -صومعه سرا
 • ۴۹ بازدید
  پوستر ؛من یمنی ام
 • ۳۷ بازدید
  ماه میهمانی خدا مبارک باد
 • ۴۵ بازدید
  مقبره امام زاده هاشم (ع) -استان گیلان
 • ۶۱ بازدید
  مقبره امام زاده هاشم (ع) -استان گیلان
 • ۵۴ بازدید
  مقبره امام زاده هاشم (ع)-استان گیلان
 • ۷۳ بازدید
  مقبره امام زاده هاشم (ع) -استان گیلان
 • ۷۲ بازدید
  مقتدایمان شهیدان اند ولی همه ی کار های ما برای همه هست بجز خدا...

ولی

در تابوت پست خاک مردانی خوابیده اند که روحشان یادگرفته بود کارها را انجام دهد فقط برای خدا...
 • ۸۰ بازدید
  اگر درس خوانده کلاس خمینی باشی مبارزه را یاد می گیری چون کلاسش در دانشگاه امام حسین برگزار می شود .
پ.ن؛سنگ مزار پاسدار شهید محمد نورسته -گلزار شهدای رشت