در حال بارگذاری
بالا
 • ۷ بازدید
  Think before you speak first, then start
  ۱۷:۰۹ ۹۶/۰۵/۳۱
  √√
  ۰۳:۱۸ ۹۶/۰۵/۲۹
  like
  ۱۰:۱۱ ۹۶/۰۵/۲۶
  ممنونم آقا پدرام . دقیقا ✔✔
 • ۷ بازدید
  ترسم که اشک در غم ما پرده در شود*** وین راز سر به مُهر به عالم سمر شود
گویند سنگ لعل شود در مقام صبر*** آری شود ولیک به خون جگر شود
خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه*** کز دست غم، خلاص من آنجا مگر شود
از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان*** باشد کزان میانه یکی کارگر شود
  ۱۲:۳۱ ۹۶/۰۵/۳۱
  کجایی
 • ۱۲ بازدید
  دردم از یار است و درمان نیز هم, دل فدای او شد و جان نیز هم. این که می‌گویند آن خوشتر ز حُسن, یار ما این دارد و آن نیز هم. یاد باد آن کو به قصد خون ما ...
  ۰۳:۲۳ ۹۶/۰۵/۲۹
  لایک
 • ۶ بازدید
  ۱۰:۲۰ ۹۶/۰۵/۱۷
  زیباست
  ۱۰:۱۷ ۹۶/۰۵/۱۷
  سلام
 • ۱۰ بازدید
  i agree with this text exactly.✔✔
 • ۶ بازدید
 • ۱۸ بازدید
 • ۹ بازدید
  ✔✊
  ۰۴:۴۷ ۹۶/۰۵/۲۷
  سلام چشم...