در حال بارگذاری
بالا
 • ۳۳ بازدید
 • ۴۱ بازدید
 • ۳۵ بازدید
 • ۳۹ بازدید
 • ۴۰ بازدید
 • ۵۵ بازدید
 • ۳۱ بازدید
 • ۲۶ بازدید
 • ۲۹ بازدید
 • ۳۶ بازدید
 • ۲۹ بازدید
 • ۳۱ بازدید
 • ۴۵ بازدید
 • ۲۹ بازدید
 • ۳۱ بازدید
 • ۳۹ بازدید
  ساختار پرده زبرا از تور و پارچه می باشد که به صورت راه راه مساوی و با ظرافت هرچه تمام بافته شده است و به شکل دو لایه موازی بر روی هم قرار می گیرد. پرده زبرا با طراحی زیبا و بدیع، این امکان را به شما می دهد که با بالا و پایین کردن این دو لایه بر روی هم، مقدار نور را به صورت دلخواه تنظیم کنید. در صورت نیاز میتوان پرده را کاملا در قسمت بالا جمع نموده و از نور کامل بهره برد.
 • ۳۵ بازدید
  ساختار پرده زبرا از تور و پارچه می باشد که به صورت راه راه مساوی و با ظرافت هرچه تمام بافته شده است و به شکل دو لایه موازی بر روی هم قرار می گیرد. پرده زبرا با طراحی زیبا و بدیع، این امکان را به شما می دهد که با بالا و پایین کردن این دو لایه بر روی هم، مقدار نور را به صورت دلخواه تنظیم کنید. در صورت نیاز میتوان پرده را کاملا در قسمت بالا جمع نموده و از نور کامل بهره برد.