در حال بارگذاری
بالا
 • ۲۴ بازدید
 • ۳۴ بازدید
 • ۲۹ بازدید
 • ۳۲ بازدید
 • ۳۲ بازدید
 • ۴۲ بازدید
 • ۲۴ بازدید
 • ۱۹ بازدید
 • ۲۲ بازدید
 • ۲۹ بازدید
 • ۲۳ بازدید
 • ۲۵ بازدید
 • ۳۲ بازدید
 • ۲۱ بازدید
 • ۲۵ بازدید
 • ۳۳ بازدید
  ساختار پرده زبرا از تور و پارچه می باشد که به صورت راه راه مساوی و با ظرافت هرچه تمام بافته شده است و به شکل دو لایه موازی بر روی هم قرار می گیرد. پرده زبرا با طراحی زیبا و بدیع، این امکان را به شما می دهد که با بالا و پایین کردن این دو لایه بر روی هم، مقدار نور را به صورت دلخواه تنظیم کنید. در صورت نیاز میتوان پرده را کاملا در قسمت بالا جمع نموده و از نور کامل بهره برد.
 • ۲۷ بازدید
  ساختار پرده زبرا از تور و پارچه می باشد که به صورت راه راه مساوی و با ظرافت هرچه تمام بافته شده است و به شکل دو لایه موازی بر روی هم قرار می گیرد. پرده زبرا با طراحی زیبا و بدیع، این امکان را به شما می دهد که با بالا و پایین کردن این دو لایه بر روی هم، مقدار نور را به صورت دلخواه تنظیم کنید. در صورت نیاز میتوان پرده را کاملا در قسمت بالا جمع نموده و از نور کامل بهره برد.