در حال بارگذاری
بالا
 • ۲ بازدید
 • ۲ بازدید
 • ۲ بازدید
  ۱۰:۵۰ ۹۶/۱۱/۱۳
  لایک چه خوشگل
 • ۱۵ بازدید
  ۲۳:۰۴ ۹۶/۰۷/۲۷
  خخخخخخ دقیقا
  ۱۰:۵۲ ۹۶/۰۷/۱۴
  عاره
  ۰۷:۵۶ ۹۶/۰۷/۱۴
  زاهدان
 • ۹ بازدید
  ۱۰:۵۲ ۹۶/۰۷/۱۴
  پوووخ عوره
  ۲۰:۰۵ ۹۶/۰۷/۱۳
  خخخخ.....خخخخ
  ۱۹:۵۶ ۹۶/۰۷/۱۳
  عآره :| خخخخ
 • ۱۱ بازدید
  ۲۳:۰۴ ۹۶/۰۷/۹
  خب شکر خدا آفرین دختر خوب و فهمیـده ، یادت باشه گفتی فقط واسه یه روزه‌هـا بعـدش ضـد حـال نـزنـی هـااا ، اگر دروغ بگی دماغت مثه پینوکیو خیلـی بلنـد میشـه هـااااا ...!!! خخخخ @PRiNCeSs2000
  ۲۲:۵۲ ۹۶/۰۷/۹
  اوهوم ولی زود عوض میشه واسه یكی روزه فقط:(...
  ۲۲:۲۹ ۹۶/۰۷/۹
  این یعنی چی ، داریم میریم تو فاز غم عایااا ...؟؟؟!!! @princess2000
 • ۱۲ بازدید
  ۲۲:۳۱ ۹۶/۰۷/۹
  لایــک ... @princess2000
 • ۱۷ بازدید
  ۱۹:۲۱ ۹۶/۰۷/۹
  اره خخخ مرسیییی همچنین...
  ۱۵:۴۹ ۹۶/۰۷/۹
  بهرحال همیشه دعا گوت هستم و امیدوارم خـداونـد برات بهتـریـن‌هـا را رقم بزنـه و سـلامـت و پـایـدار بـاشـی ، آمیـن یـا رب العـالمیـن ... @PRiNCeSs2000
  ۱۴:۵۹ ۹۶/۰۷/۹
  دلـت میـااااددد ...؟؟؟!!!! @PRiNCeSs2000
 • ۱۳ بازدید
 • ۱۳ بازدید
 • ۱۳ بازدید
  ۲۱:۳۴ ۹۶/۰۷/۲۳
  چ باحاله!
  ۱۳:۴۶ ۹۶/۰۷/۶
  جونززز
  ۱۲:۱۳ ۹۶/۰۷/۶
  چرا شلوار نپوشیدن اینا
 • ۱۱ بازدید
  دُﺧﺘﺮ ﮐﻊ ﺑﺂﺷﯽ ﻫﯿﭽـ وخ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﯿﻊ...ﺧﺂﻧﻮادﺗـ ﻧﮕﺮآﻧﻬـ |: ...ﺗﻮاﻧـ ﯾﺎ آﺑﺮوﺷﻮﻧـ
  ۰۱:۱۱ ۹۶/۰۶/۲۴
  سـلام شبـت بخیـر ، خـب هـر علتـی یـه معلـولـی داره ...! تـو رو دوست دارند چون از آبـروشـون صیـانـت میکنـی ، و نگـران آبـروشـون هستنـد چـون روی تـو حسـاب میکننـد و دوستـت دارنـد ...!!! @princess2000
 • ۱۷ بازدید
  ۰۳:۰۳ ۹۶/۰۶/۲۱
  مرسی...
  ۰۲:۵۶ ۹۶/۰۶/۲۱
  آدمی هرچند عاقل، باز غافل میشود... تور و ماهیگیر باشد ، آب هم گِل میشود... ساده می گویم ، نیازی نیست پیغمبر شوی... تو «خودت» باشی ، به قلبت وحی ، نازل میشود... کج شده راهت اگر در زندگانی ، غم مخور... قبله هم ، گاهی به چپ یا راست ، مایل میشود... تَرکِ خود کردی، شکستی، چاره جز برگشت نیست... چون نمازی که به شهر خویش ، کامل میشود... گر زمین هم خورده ای، در کار خِیرت ، غم مخور... روزه هم با خوردن افطار ، باطل میشود... خشک بودن ، اقتضای شاخه های مُردنی ست...  گرچه آتش ، چوبِ تَر را نیز ، شامل میشود...
 • ۲۲ بازدید
  
-دِلَمـ وأسَش تَنگ شُده 
+عأدٺ میڪُنـے 
-بہ خُدأ ڪسے بہ دِݪتَنگـے عأدَٺ نِمیڪُنہ =}
+الهـے بِمـیرمـ ڪه آبجیمـ چقدر دَلٺ پُرہـ
-بَضے حَرفآ رو نَبایَد زد 
فقد بایَد خَفِعـ شُــ.ـد
  ۱۰:۰۲ ۹۶/۰۷/۶
  حالا ك تو میگی خودهءخره:))=))...
  ۰۹:۵۶ ۹۶/۰۷/۶
  کره خره نه باو خود خره
  ۰۹:۵۵ ۹۶/۰۷/۶
  كره ایه چلمنگ:))...
 • ۱۴ بازدید
  ﻓَﻘَــــــــﻂ ﯾہ ﻣُﺸﺘــــــ ﻗُــﺮص و ﮐﭙــــــﺴﻮل

ـﯿﺪ ﭘﺘﺎﺳﯿُـﻢnـﺎم، ﺳﯿﺎPول, دﯾﺎزDﺗِــﺮاﻣـﺎ

ﻣﯿﺘﻮﻧہِ ﺑہ اﯾﻦ دَردام ﺗَﻤــﻮﻣــــے ﺑِــــــﺪﻩ

....دَردے ﮐہِ ﺑﺎ ﻣُﺮدن ﻓَﻘﻂ ﺧﻮﺑــ ﻣﯿﺸہ
  ۰۲:۰۸ ۹۶/۰۶/۱۸
  :(((
  ۰۱:۳۸ ۹۶/۰۶/۱۸
  :((...
  ۰۱:۳۵ ۹۶/۰۶/۱۸
  هـییییی ...!!! @PRiNCeSs2000
 • ۱۲ بازدید
  ﻣﺎﺷﯿﻨﺖ ﺑﻮی درﯾﺎ ﻣﯿﺪﻩ+ ﻣﺎﻫﯽ ﺧﺮﯾﺪﻩ بودم-ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺮدﻩ ﮐﻪ ﺑﻮی درﯾﺎ ﻧﻤﯿﺪﻩ+ﻫﺮﭼﯿﺰی ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮگ ﺑﻮی اوﻧﺠﺎﯾﯽ رو ﻣﯿﺪﻩ ﮐﻪدﻟﺘﻨﮕﺸﻪ!ﻣﻦ ﺑﻤﯿﺮم ﺑﻮی ﺗﻮرو ﻣﯿﺪم+
  ۰۱:۵۵ ۹۶/۰۶/۱۸
  :(...
  ۰۱:۴۹ ۹۶/۰۶/۱۸
  خـدا نکنـه دور از جـونـت ... ، بـی تلبیــت ...!!!! )): @princess2000
 • ۳۴ بازدید
  ﮔـُﻔﺪی ﻣَﻌﺼﻮﻣـ و ﭘﺂﮐے ؟ +اوﻫﻮﻣـ *-.- ﯾَﻌﻨے ﺗﺂ ﺣﺂﻻ ﻧَﺪآدی ؟ + ﻧَﻊ ._.+ ((= !ﻣﯿﺪوﻧـِﺴﺘے اَﻟِﮑﺴﯿﺲ ﻫَﻢ ﭘَﺮدِﻋـ دآرِﻋـ ؟ -
  ۰۳:۰۲ ۹۶/۰۶/۲۱
  بیشتر از اینا انتظار میرفت ..نا امید شدم .. از الکسیس برو بالاتر کف کنیم باوツ
  ۰۳:۰۰ ۹۶/۰۶/۲۱
  :|…
  ۰۲:۵۷ ۹۶/۰۶/۲۱
  واقعا تا این حده پست شما:/
 • ۱۸ بازدید
  ﻣﻦ ﮐﻬـ زﻧﺪﮔے ﻧﺪارﻣـ

... واﺳﻊ ﻣَﻦ درد ﻧﺒﻮدﻧـِ ﺗﻮ ﮐﻤـ ﻧﯿﺲ

آرﻩ زﻧﺪھ ﻣﻮﻧﺪﻣـ اﻣﺎ

:) زﻧﺪﮔے ﻧﮑﺮدﻧﻤـ دﺳﺘـ ﺧﻮدَﻣـ ﻧﯿﺴﺘـ
  ۰۲:۰۰ ۹۶/۰۶/۱۶
  اها با اونشی اوكی دارمش. ..
  ۰۱:۵۷ ۹۶/۰۶/۱۶
  فرزاد فرزین عاشقانه ها
  ۰۱:۵۶ ۹۶/۰۶/۱۶
  اسم آهنگه و خوانندش؟...
 • ۱۸ بازدید
  دﻧﯿﺎ ﺧﻮﺑﯿﺂﺷــــﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻬـ ﺑﺎﻻی ﻛﻤﺪ

(:ﻣﺎ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻗﺪﻣــــﻮن ﻛﻮﺗـــﺎﻩ
  ۰۳:۳۰ ۹۶/۰۶/۲۱
  افكارم عوض میشه ولی دیوونگیم وخندون بودنمو ك كسی نمیتونه عوض. كنه...
  ۰۳:۲۱ ۹۶/۰۶/۲۱
  @PRiNCeSs2000 اونا رو دیگه تا این حد بد جلوه نده ... خودت خراب میشی بجا اینکه بخوای بقیه رو خراب کنی . خوب باش و بزا به خودت چن نفر تکیه کنن .
  ۰۳:۱۶ ۹۶/۰۶/۲۱
  افكارم فقط توسط رفتار دوربریام عوض میشه... 
 • ۲۰ بازدید
  |:" ﯾﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﻫﺲ ب اﺳﻢ "ﺑﯿــَـﻪ //:ﻣﺴﺌﻮل رﺳﯿﺪﮔے ﺑﻪ آرزو ﻫﺎے ﻣﻨﻪ
  ۰۳:۵۲ ۹۶/۰۶/۱۸
  والا من تو كلوب نمیتونم كامنت بزارم سرعت نتم نمیكشه ....
  ۰۳:۴۳ ۹۶/۰۶/۱۸
  كجا كلوب؟..
  ۰۳:۴۲ ۹۶/۰۶/۱۸
  :|✌جوون بیا اونور بحرفیم یکم حوصلم سررفته._.
 • ۱۲ بازدید
  ۰۳:۱۲ ۹۶/۰۶/۲۱
  :|
  ۰۳:۱۱ ۹۶/۰۶/۲۱
  حالا ك گفتی باش...
  ۰۳:۰۹ ۹۶/۰۶/۲۱
  یه وقت نخندی که ماهیچه های صورتت رگ به رگ میشن ...
 • ۱۴ بازدید
  اﯾﻨﻘﺪر ﻗَﺸﻨﮓ ﺑہﻢ دُروغ ﮔﻔﺘ ﺑﺪون ﻣَﻦ ﻣﯿﻤﯿﺮے ﮐہـ ﺗﻮَﻗُﻊ رﻓﺘﻦ ﻫﺮ ﮐﺴﯿﻮ دآﺷﺘﻢ ﺟُﺰ طُ :{-
 • ۱۳ بازدید
  (:ﻣَﻌﻤﻮﻻً ﻗَﺸَﻨﮕﺘَﺮﯾﻦ ﭼِﺸﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘَﺮﯾﻦ اَﺷﮑﺎرو رﯾﺨﺘَﻦ
 • ۸ بازدید
  اون دُﺧﺘَﺮی ﮐﻪ وآﻗﻌﺎً ﻋﺂﺷﻘﺘﻪ ﺗﻮ رو ﺑﻪ ﺳَﻤﺖِ ﻣﻮﻓﻘﯿَﺖ ﻫُﻞ ﻣﯿﺪﻩ ﺗﻮ رو ﻣَﺠﺒﻮر ﻣﯿﮑُﻨﻪ دَرﺳِﺘﻮ ﺗﻤﻮم ﮐُﻨﯽ ﻣَﺠﺒﻮر ﻣﯿﮑُﻨﻪ ﺳَﺮِﮐﺂر ﺑﺮی وَ ﭘﻮل دَر ﺑﯿﺂری ﺑﻪ اَﻫﺪآﻓِﺖ ﺑﺮﺳﯽ وَ ﺗﻮ ﺑﺂﯾَﺪ ﺧﯿﻠﯽ اَﺣﻤﻖ و ﮐﻮدَن ﺑﺂﺷﯽ ﮐﻪ اَز اﯾﻦ دُﺧﺘﺮ ﺑﮕﺬری وَ ﺑﺮی ﺳَﻤﺖِ دُﺧﺘَﺮی ﮐﻪ ﻣﯿﺸﯿﻨﻪ رو ﭘﺂت ﺳﯿﮕﺂرِﺗﻮ روﺷَﻦ ﻣﯿﮑُﻨﻪ ((: وَ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﻶﻣَﺘﯿﺶ ﻣﯿﻨﻮﺷﯽ
 • ۱۰ بازدید
  ﺣﺎﻻ ﻣﯿﮕﯿﺪ دﺧﺘﺮ ﻓﻼن ﺑﺎﺷﻪ ﻧﻤﯿﺪوﻧﻢ ﭘﺴﺮ ﻗﺪش ﺑﯿﺼﺎر ﺑﺎﺷﻪ

اون ﻟﺒﺶ اوﻧﺠﻮر اﯾﻦ ﭼﺸﻤﺶ اﯾﻨﺠﻮر وﻟﯽ ﺑﺎﮐﺴﯽ ﺑﺮو

(:ﺗﻮراﺑﻄﻪ ﺗﻮ ﺟﻤﻊ دﻫﻦ ﺑﺎزﮐﺮد ﺳﺮت ﺑﺎﻻﺑﺎﺷﻪ
 • ۹ بازدید
  ۱۷:۴۲ ۹۶/۰۶/۱۶
  جالبه....
  ۰۱:۰۱ ۹۶/۰۶/۵
  لایک
 • ۴ بازدید
  ۰۳:۴۲ ۹۶/۰۶/۲۱
  همینه ك هس....
  ۰۳:۲۲ ۹۶/۰۶/۲۱
  ‌‌رو نیس که ماشالله ツ...
  ۰۳:۲۰ ۹۶/۰۶/۲۱
  حله...
 • ۱۲ بازدید
  ۰۰:۳۳ ۹۶/۰۶/۱۶
  @xxnedaxx55
 • ۸ بازدید
 • ۷ بازدید
  HARLY
 • ۷ بازدید
  (((((((((: ﻣَﻨـ اﮔﻊ ﯾﻬـ روز ]رِل[ ﺑِﺰﻧــــﻤـ
  ۲۱:۳۸ ۹۶/۰۷/۲۳
  آخی...:))
  ۱۱:۳۵ ۹۶/۰۵/۳۱
  الان نع من بعدا میگفتم
  ۱۱:۳۳ ۹۶/۰۵/۳۱
  چر ا تا فردا من جواب میدم بعدشو دیگه نمیدانم میتونی الان زنگ بزنی؟
 • ۱۷ بازدید
  ۰۰:۲۸ ۹۶/۰۶/۱۷
  @mahdi55i
 • ۹ بازدید
  ۱۶:۰۱ ۹۶/۰۵/۳۰
  اره والا.....
  ۱۵:۱۴ ۹۶/۰۵/۳۰
  یع ✌
 • ۸ بازدید
 • ۷ بازدید
  ﻣﻮﻫﺂﺷـ رو ﺷﻮﻧﻬـ ﻫﺂﺷـ رﯾﺨﺘﻌـ ﺑﻮد ﭘﻨﺠﺮﻋـ اﺗﺎﻗﺸﻮﻋـ ﺑﺂز ﮐﺮد ﺑﺂد ﻣﻮﻫﺂﺷﻮﻋـ ﻧﻮازﺷـ ﮐﺮد ﺳﯿﮕﺂرﺷـ داﺷﺘـ ﻣﯿﺴﻮﺧﺘـ آﻫﻨﮕـ رو زﻣﺰﻣﻬـ ﻣﯿﮑﺮد ﺑﻬـ دﺳﺘﺂﯾـ ﺧﻮﻧﯿﺸـ ﻧﮕﺂﻫـ ﮐﺮد اﺷﮑـ از ﭼﺸﻤﺂﺷـ اوﻣﺪ ﭘﺂﯾﯿﻨـ ﭼﺸﻤﺂﺷﻮﻋـ ﺑﺴﺘـ ﻓﺮﺷﺘﻬـ ﻫﺂ ﭘﺮواز ﻣﯿﮑﻨﻨـ :) اﯾﻨـ و ﮔﻔﺘـ و ﭘﺮﯾﺪ
 • ۱۴ بازدید
  ۰۲:۲۲ ۹۶/۰۵/۳۰
  لایک
 • ۱۳ بازدید
  ۰۰:۳۷ ۹۶/۰۵/۳۰
  اره از همه لحاظ جیبشو دارم خالی میكنم هههه مونده منو چطوری سیر كنه هههه...
  ۰۰:۳۳ ۹۶/۰۵/۳۰
  بابارو ورشکسته کردی پس خخ
  ۰۰:۳۰ ۹۶/۰۵/۳۰
  نه بابا خواب چیه دو روز حسابی خوابیدم حالا واسه جبران همی دو روز جونم بالا اومده اما واقعا همش جام تو یخچاله هههه....
 • ۱۴ بازدید
 • ۱۴ بازدید
  ۰۰:۱۹ ۹۶/۰۵/۲۸
  Yes هههه...
  ۰۰:۱۹ ۹۶/۰۵/۲۸
  ن باوو هههه...
  ۰۰:۱۸ ۹۶/۰۵/۲۸
  fuck fake friends
 • ۷ بازدید
 • ۶ بازدید
 • ۷ بازدید
 • ۴ بازدید
 • ۶ بازدید
 • ۴ بازدید