در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۳۹ بازدید
 • ۱۳۰ بازدید
 • ۱۳۸ بازدید
 • ۱۲۵ بازدید
 • ۱۳۵ بازدید
 • ۱۱۶ بازدید
 • ۱۱۵ بازدید
 • ۱۲۵ بازدید
 • ۱۲۲ بازدید
 • ۱۰۳ بازدید
 • ۱۲۵ بازدید
 • ۱۱۳ بازدید
 • ۹۷ بازدید
 • ۱۰۹ بازدید
  ۱۸:۰۵ ۹۵/۰۴/۲۲
  احسنت ... یه بحث خیلی مهم که هست توی روز قیامت همینه متاسفانه خیلی هاام ازش بی خبرن . روز قیامت عده زیادی جلوی آدم رو میگیرن و داد میزنن تو ک میدونستی چرا به ما نگفتی و باید هم جواب بدیم ک چرا نگفتیم
 • ۱۱۱ بازدید
  ۲۱:۲۳ ۹۵/۰۴/۲۲
  به تو داده اند یک گوش و دو زبان ٬ که دو تا بشنو و یک بیش مگو
 • ۱۳۶ بازدید
  ۲۱:۲۴ ۹۵/۰۴/۲۰
  روحش شاد....ورحمت خدابرشهدای عزیز...
 • ۱۶۰ بازدید
  ۲۱:۲۶ ۹۵/۰۴/۲۰
  احسنت خیلی عالی...لعنت خدابردزدان بیت المال
 • ۱۱۲ بازدید
 • ۱۰۱ بازدید
 • ۱۱۸ بازدید
 • ۱۰۷ بازدید
 • ۱۰۶ بازدید
 • ۱۱۴ بازدید
 • ۹۱ بازدید
 • ۹۷ بازدید
 • ۸۷ بازدید
 • ۸۷ بازدید
 • ۹۷ بازدید
 • ۱۰۰ بازدید
 • ۹۹ بازدید
 • ۸۹ بازدید
 • ۷۹ بازدید
 • ۱۱۵ بازدید
 • ۹۹ بازدید
 • ۸۵ بازدید
 • ۱۰۴ بازدید
 • ۸۵ بازدید
 • ۱۱۱ بازدید
 • ۹۷ بازدید
 • ۱۰۶ بازدید
 • ۸۱ بازدید
 • ۱۱۵ بازدید
 • ۹۷ بازدید
 • ۸۳ بازدید
 • ۸۴ بازدید