در حال بارگذاری
بالا
 • ۷۹ بازدید
 • ۷۵ بازدید
 • ۸۳ بازدید
 • ۷۷ بازدید
 • ۸۶ بازدید
 • ۷۶ بازدید
 • ۷۱ بازدید
 • ۸۸ بازدید
 • ۶۷ بازدید
 • ۶۷ بازدید
 • ۷۹ بازدید
 • ۷۴ بازدید
 • ۷۰ بازدید
 • ۸۰ بازدید
  ۱۸:۰۵ ۹۵/۰۴/۲۲
  احسنت ... یه بحث خیلی مهم که هست توی روز قیامت همینه متاسفانه خیلی هاام ازش بی خبرن . روز قیامت عده زیادی جلوی آدم رو میگیرن و داد میزنن تو ک میدونستی چرا به ما نگفتی و باید هم جواب بدیم ک چرا نگفتیم
 • ۷۰ بازدید
  ۲۱:۲۳ ۹۵/۰۴/۲۲
  به تو داده اند یک گوش و دو زبان ٬ که دو تا بشنو و یک بیش مگو
 • ۱۰۱ بازدید
  ۲۱:۲۴ ۹۵/۰۴/۲۰
  روحش شاد....ورحمت خدابرشهدای عزیز...
 • ۱۰۴ بازدید
  ۲۱:۲۶ ۹۵/۰۴/۲۰
  احسنت خیلی عالی...لعنت خدابردزدان بیت المال
 • ۷۵ بازدید
 • ۷۴ بازدید
 • ۷۵ بازدید
 • ۶۹ بازدید
 • ۷۷ بازدید
 • ۷۷ بازدید
 • ۶۸ بازدید
 • ۷۰ بازدید
 • ۶۱ بازدید
 • ۶۶ بازدید
 • ۶۷ بازدید
 • ۶۳ بازدید
 • ۶۵ بازدید
 • ۵۸ بازدید
 • ۵۷ بازدید
 • ۷۵ بازدید
 • ۶۴ بازدید
 • ۶۱ بازدید
 • ۶۹ بازدید
 • ۵۷ بازدید
 • ۶۸ بازدید
 • ۶۳ بازدید
 • ۷۳ بازدید
 • ۶۲ بازدید
 • ۷۳ بازدید
 • ۶۶ بازدید
 • ۶۰ بازدید
 • ۶۱ بازدید