در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۶۵ بازدید
 • ۱۵۰ بازدید
 • ۱۵۴ بازدید
 • ۱۴۵ بازدید
 • ۱۵۱ بازدید
 • ۱۲۸ بازدید
 • ۱۳۱ بازدید
 • ۱۴۴ بازدید
 • ۱۴۲ بازدید
 • ۱۱۲ بازدید
 • ۱۴۴ بازدید
 • ۱۲۴ بازدید
 • ۱۱۴ بازدید
 • ۱۲۰ بازدید
  ۱۸:۰۵ ۹۵/۰۴/۲۲
  احسنت ... یه بحث خیلی مهم که هست توی روز قیامت همینه متاسفانه خیلی هاام ازش بی خبرن . روز قیامت عده زیادی جلوی آدم رو میگیرن و داد میزنن تو ک میدونستی چرا به ما نگفتی و باید هم جواب بدیم ک چرا نگفتیم
 • ۱۳۰ بازدید
  ۲۱:۲۳ ۹۵/۰۴/۲۲
  به تو داده اند یک گوش و دو زبان ٬ که دو تا بشنو و یک بیش مگو
 • ۱۵۴ بازدید
  ۲۱:۲۴ ۹۵/۰۴/۲۰
  روحش شاد....ورحمت خدابرشهدای عزیز...
 • ۱۷۴ بازدید
  ۲۱:۲۶ ۹۵/۰۴/۲۰
  احسنت خیلی عالی...لعنت خدابردزدان بیت المال
 • ۱۲۴ بازدید
 • ۱۱۲ بازدید
 • ۱۲۶ بازدید
 • ۱۱۹ بازدید
 • ۱۱۳ بازدید
 • ۱۲۲ بازدید
 • ۹۷ بازدید
 • ۱۰۲ بازدید
 • ۱۰۰ بازدید
 • ۹۶ بازدید
 • ۱۰۳ بازدید
 • ۱۱۰ بازدید
 • ۱۰۵ بازدید
 • ۹۴ بازدید
 • ۸۲ بازدید
 • ۱۲۱ بازدید
 • ۱۱۱ بازدید
 • ۹۴ بازدید
 • ۱۲۲ بازدید
 • ۹۴ بازدید
 • ۱۱۹ بازدید
 • ۱۰۶ بازدید
 • ۱۱۶ بازدید
 • ۸۹ بازدید
 • ۱۲۷ بازدید
 • ۱۱۵ بازدید
 • ۹۶ بازدید
 • ۸۷ بازدید