در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۲۶ بازدید
 • ۱۱۴ بازدید
 • ۱۲۲ بازدید
 • ۱۱۳ بازدید
 • ۱۲۳ بازدید
 • ۱۰۹ بازدید
 • ۱۰۷ بازدید
 • ۱۱۴ بازدید
 • ۱۱۲ بازدید
 • ۹۶ بازدید
 • ۱۱۱ بازدید
 • ۱۰۱ بازدید
 • ۹۰ بازدید
 • ۱۰۶ بازدید
  ۱۸:۰۵ ۹۵/۰۴/۲۲
  احسنت ... یه بحث خیلی مهم که هست توی روز قیامت همینه متاسفانه خیلی هاام ازش بی خبرن . روز قیامت عده زیادی جلوی آدم رو میگیرن و داد میزنن تو ک میدونستی چرا به ما نگفتی و باید هم جواب بدیم ک چرا نگفتیم
 • ۱۰۴ بازدید
  ۲۱:۲۳ ۹۵/۰۴/۲۲
  به تو داده اند یک گوش و دو زبان ٬ که دو تا بشنو و یک بیش مگو
 • ۱۳۰ بازدید
  ۲۱:۲۴ ۹۵/۰۴/۲۰
  روحش شاد....ورحمت خدابرشهدای عزیز...
 • ۱۵۲ بازدید
  ۲۱:۲۶ ۹۵/۰۴/۲۰
  احسنت خیلی عالی...لعنت خدابردزدان بیت المال
 • ۱۰۲ بازدید
 • ۹۸ بازدید
 • ۱۱۰ بازدید
 • ۱۰۰ بازدید
 • ۹۷ بازدید
 • ۱۰۸ بازدید
 • ۸۸ بازدید
 • ۹۳ بازدید
 • ۸۴ بازدید
 • ۸۱ بازدید
 • ۹۴ بازدید
 • ۹۰ بازدید
 • ۹۳ بازدید
 • ۷۸ بازدید
 • ۷۸ بازدید
 • ۱۰۳ بازدید
 • ۸۸ بازدید
 • ۸۳ بازدید
 • ۹۳ بازدید
 • ۸۰ بازدید
 • ۱۰۶ بازدید
 • ۹۱ بازدید
 • ۱۰۲ بازدید
 • ۷۷ بازدید
 • ۱۰۲ بازدید
 • ۹۰ بازدید
 • ۷۵ بازدید
 • ۷۷ بازدید