در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۱۲ بازدید
 • ۱۰۴ بازدید
 • ۱۱۲ بازدید
 • ۱۰۳ بازدید
 • ۱۱۲ بازدید
 • ۱۰۲ بازدید
 • ۹۰ بازدید
 • ۱۰۶ بازدید
 • ۹۵ بازدید
 • ۸۸ بازدید
 • ۹۹ بازدید
 • ۹۰ بازدید
 • ۸۳ بازدید
 • ۹۶ بازدید
  ۱۸:۰۵ ۹۵/۰۴/۲۲
  احسنت ... یه بحث خیلی مهم که هست توی روز قیامت همینه متاسفانه خیلی هاام ازش بی خبرن . روز قیامت عده زیادی جلوی آدم رو میگیرن و داد میزنن تو ک میدونستی چرا به ما نگفتی و باید هم جواب بدیم ک چرا نگفتیم
 • ۹۲ بازدید
  ۲۱:۲۳ ۹۵/۰۴/۲۲
  به تو داده اند یک گوش و دو زبان ٬ که دو تا بشنو و یک بیش مگو
 • ۱۱۸ بازدید
  ۲۱:۲۴ ۹۵/۰۴/۲۰
  روحش شاد....ورحمت خدابرشهدای عزیز...
 • ۱۳۱ بازدید
  ۲۱:۲۶ ۹۵/۰۴/۲۰
  احسنت خیلی عالی...لعنت خدابردزدان بیت المال
 • ۹۲ بازدید
 • ۸۹ بازدید
 • ۹۷ بازدید
 • ۸۷ بازدید
 • ۸۹ بازدید
 • ۹۴ بازدید
 • ۸۳ بازدید
 • ۸۴ بازدید
 • ۷۴ بازدید
 • ۷۵ بازدید
 • ۷۹ بازدید
 • ۷۸ بازدید
 • ۸۴ بازدید
 • ۷۰ بازدید
 • ۷۲ بازدید
 • ۹۵ بازدید
 • ۸۰ بازدید
 • ۷۹ بازدید
 • ۸۳ بازدید
 • ۷۰ بازدید
 • ۸۹ بازدید
 • ۸۲ بازدید
 • ۹۵ بازدید
 • ۷۰ بازدید
 • ۸۸ بازدید
 • ۷۹ بازدید
 • ۶۸ بازدید
 • ۷۳ بازدید