در حال بارگذاری
بالا
  • سختیه تنهایی را وقتی دیدم…که مترسک با چشمان پر از اشکش به کلاغ میگفت: هر چقدر دوس داری نوکم بزن… اما تنهام نذار….

*
  • ۱ بازدید
    درست زمانیکه کرم ابریشم فکرمیکرد دنیا به آخرش رسید، تبدیل به پروانه شد.
“امیدوار باش”

*

*